27. lipnja 2022.

Mjera 2. Ulaganja u valorizaciju i promociju ribarske i maritimne baštine – ref. oznaka 2-1-03-22

7. ožujka 2022.

MJERA 3. “SKRAĆIVANJE LANCA OPSKRBE, PLASMAN RIBE I PROIZVODA RIBARSTVA I AKVAKULTURE TE JAČANJE POZICIJE RIBARSKOG SEKTORA” – do 01.06.2022. – ref. oznaka 3-1-03-22

24. siječnja 2022.

MJERA 1. “SMANJENJE UTJECAJA DJELATNOSTI RIBARSTVA I MARIKULTURE NA OKOLIŠ”

7. studenoga 2021.

Mjera 3. „SKRAĆIVANJE LANCA OPSKRBE, PLASMAN RIBE I PROIZVODA RIBARSTVA I AKVAKULTURE TE JAČANJE POZICIJE RIBARSKOG SEKTORA”-do 10.12.2021. – ref. oznake 3-1-02-21

MJERA 3. “SKRAĆIVANJE LANCA OPSKRBE, PLASMAN RIBE I PROIZVODA RIBARSTVA I AKVAKULTURE TE JAČANJE POZICIJE RIBARSKOG SEKTORA”   Dana 08. studenog 2021. LAGUR „Plodovi mora“ objavio je LAGUR natječaj u okviru Mjere 3. „Skraćivanje lanca opskrbe, plasman ribe i proizvoda ribarstva i akvakulture te jačanje pozicije ribarskog sektora“ (verzija 2.0) iz Lokalne razvojne strategije u ribarstvu 2014. – 2020. LAGUR-a „Plodovi mora. Radionice za zainteresirane prijavitelje će se održavati po dogovoru do 15. studenog 2021. online ili u uredu LAGUR-a Plodovi mora, na adresi Trg Marnjive 23, Kali. Molimo sve zainteresirane za radionicu da svoj dolazak zbog epidemiološke situacije prethodno najave […]
31. kolovoza 2021.

MJERA 2. “ULAGANJA U VALORIZACIJU I PROMOCIJU RIBARSKE I MARITIMNE BAŠTINE” – do 03.12.2021. – ref. oznaka 2-1-01-21

3. srpnja 2020.

Mjera 8. Organizacija i provedba manifestacija i drugih događanja vezanih uz ribarstvo i morski okoliš

2. srpnja 2020.

Mjera 4. „Osmišljavanje i provedba obrazovnih i edukativnih aktivnosti u svrhu valorizacije i promocije ribarstva i baštine te promicanja potrošnje ribe i ostalih morskih organizama“ – ZATVOREN