Mjera 2. Ulaganja u valorizaciju i promociju ribarske i maritimne baštine

MJERA 2. “ULAGANJA U VALORIZACIJU I PROMOCIJU RIBARSKE I MARITIMNE BAŠTINE

Dana 27. lipnja 2022. LAGUR „Plodovi mora“ objavio je LAGUR natječaj u okviru Mjere 2. „Ulaganja u valorizaciju i promociju ribarske i maritimne baštine” Lokalne razvojne strategije u ribarstvu 2014. – 2020. LAGUR-a „Plodovi mora.

Radionice za zainteresirane prijavitelje će se održavati online od 11.07.2022. do 15.07.2022. ili svakim radnim danom u uredu LAGUR-a Plodovi mora, na adresi Trg Marnjive 23, Kali uz prethodnu najavu. Raspored online radionica objavit će se 01.07.2022. na web stranici LAGUR-a.

Prihvatljivi korisnici: jedinice lokalne samouprave, turističke zajednice, ustanove, udruge, subjekti u ribarstvu, organizacije subjekata u ribarstvu, druga mikro, mala i srednja te velika poduzeća.

Rok za podnošenje projektnih prijava počinje teći od 18.07.2022. godine i traje do 02.09.2022. godine.

Rok za plaćanje svih računa je do 31.12.2023, a krajnji rok za provedbu projekta završava danom podnošenja konačnog Zahtjeva za isplatu.

Najviša vrijednost potpore po projektu iznosi 4.000.000,00 HRK.

Intenzitet javne potpore iznosi od 50% do 100% ukupnih prihvatljivih troškova.

Prihvatljive aktivnosti su:

2.1.1.  Izgradnja i/ili rekonstrukcija i/ili adaptacija i/ili opremanje društvenih i/ili kulturnih i/ili interaktivno edukativnih izložbenih objekata i javne turističke infrastrukture u svrhu edukacije i promocije ribarstva i/ili ribarske i maritimne baštine

2.1.2. Ulaganja u nove tehnologije i opremu za kreiranje novih turističkih sadržaja (tematskih staza, ruta, usluga, aktivnosti) te razvoj digitalnih aplikacija, softvera, programa koji se odnose na suvremen pristup ribarskoj i maritimnoj kulturnoj baštini i identitetu u svrhu valorizacije i promocije ribarske i maritimne baštine

2.2.1. Osmišljavanje/razvoj, izrada i provedba edukativnih i zabavnih sadržaja i aktivnosti u svrhu promocije ribarstva i/ili promicanja potrošnje ribe i morskih organizama i/ili valorizacije ribarske i maritimne baštine i/ili očuvanja i zaštiti morskog okoliša (edukativni programi i radionice vezani uz ribarstvo, igraonice, kampanje, pokazne aktivnosti, umjetničke izvedbe, filmovi, aplikacije, publikacije,…)

2.3.1. Potpore organizaciji i provedbi manifestacija i drugih događanja povezanih sa ribarstvom i ribarstvenim područjima (npr. znanstvene konferencije i skupovi, sportsko – ribolovne manifestacije, gastro manifestacije, sajmovi, ekološke akcije i sl.

 

Tekst Natječaja “Ulaganja u valorizaciju i promociju maritimne i ribarske baštine”_verzija 3.0

NATJEČAJNA DOKUMENTACIJA

OBRASCI PRILOZI
Obrazac 1.A Zahtjev za potporu

 

Prilog I Popis dokumentacije uz Zahtjev za potporu
Obrazac 1.1.A Zahtjev za potporu –  dodatak za partnera

 

Prilog II Popis dokumentacije uz Zahtjev za isplatu
Obrazac 1.B Zahtjev za potporu – Lista troškova

 

Prilog III Pravila i upute za izračun troškova
Obrazac 2. Poslovni plan

—Prilog Financijski tok

 

Prilog IV Pravila i upute za provedbu nabave i prikupljanje ponuda
Obrazac 3. Sažetak izbora ponuda

 

Prilog V Vodič za prijavitelje
Obrazac 4. Zaposlenici

 

Prilog VI Sporazum o partnerstvu
Obrazac 5. Izjava o veličini poduzeća

 

Prilog VII Vodič za veličinu poduzeća
Obrazac 6.A Zahtjev za isplatu Prilog VIII Pravila i upute za provedbu mjera informiranja i promidžbe
Obrazac 6.B Zahtjev za isplatu_Izjava o izdatcima

 

Obrazac 7. Zahtjev za promjenu

 

Obrazac 8. Izjava o nepostojanju sukoba interesa

 

Obrazac 9. Izjava o nepostojanju vlasničke povezanosti

 

Obrazac 10. Izvještaj o napretku