Mjera 4. „Osmišljavanje i provedba obrazovnih i edukativnih aktivnosti u svrhu valorizacije i promocije ribarstva i baštine te promicanja potrošnje ribe i ostalih morskih organizama“ – ZATVOREN

MJERA 4. “OSMIŠLJAVANJE I PROVEDBA OBRAZOVNIH I EDUKATIVNIH AKTIVNOSTI U SVRHU VALORIZACIJE I PROMOCIJE RIBARSTVA I BAŠTINE TE PROMICANJA POTROŠNJE RIBE I OSTALIH MORSKIH ORGANIZAMA”

 

Dana 03. srpnja 2020. LAGUR „Plodovi mora“ objavio je LAGUR Natječaj u okviru Mjere 4. „Osmišljavanje i provedba obrazovnih i edukativnih aktivnosti u svrhu valorizacije i promocije ribarstva i baštine te promicanja potrošnje ribe i ostalih morskih organizama“ iz Lokalne razvojne strategije u ribarstvu 2014. – 2020. LAGUR-a „Plodovi mora.

Natječaj je namijenjen: jedinicama lokalne samouprave; subjektima u ribarstvu i udruženjima u ribarstvu; drugim mikro, malim i srednjim te velikim poduzećima; fizičkim osobama; turističkim zajednicama i javnim ustanovama te udrugama.

 

Rok za podnošenje projektnih prijava počinje teći od 13.07.2020. godine i traje do 13.09.2020. godine.

Rok za provedbu projekta: 31.12.2021.

Najniža vrijednost potpore po projektu iznosi 15.094,00  HRK.

Najviša vrijednost potpore po projektu iznosi 301.880,00 HRK.

Osnovni intenzitet potpore iznosi 50% ukupno prihvatljivih troškova. Iznimno, u slučaju kada je nositelj projekta javnopravno tijelo, intenzitet potpore iznosi 100% ukupnih prihvatljivih troškova. U slučaju zadovoljavanja kriterija zajedničkog interesa i/ili zajedničkog korisnika i/ili inovativnih značajki na lokalnoj razini intenzitet potpore može iznositi do 90% ukupno prihvatljivih troškova.

Predmet ovog Natječaja je dodjela javne potpore za provedbu Mjere 4. u okviru odobrene LRSR s ciljem valorizacije i promocije ribarstva i baštine te promicanja potrošnje ribe i ostalih morskih organizama. Provedba mjere podrazumijeva razvoj specifičnih obrazovnih i edukativnih programa i tečajeva vezanih uz ribarstvo s ciljem poticanja cjeloživotnog učenja, prilagodbe novim tržišnim uvjetima, unaprjeđenje vještina i sposobnosti ribara, poticanja interesa mladih i poduzetnih osoba za rad u sektoru ribarstva. Mjera 4. odnosi se na očuvanje tradicionalnih znanja i vještina ulova i prerade ribe, edukacija usmjerenih na povećanje potrošnje ribe te poticanja mladih i poduzetnih osoba na rad u sektoru ribarstva.

Cilj Mjere 4. je jačanje uloge ribarstvenih zajednica u lokalnom razvoju i upravljanju lokalnim ribarstvenim resursima te pomorskim aktivnostima: promicanje društvene dobrobiti i kulturne baštine u ribarstvenim i akvakulturnim područjima, uključujući ribarstvenu, akvakulturnu i pomorsku kulturnu baštinu; dodavanje vrijednosti; poticanje diversifikacije unutar ili izvan gospodarskog ribolova, cjeloživotnog učenja i stvaranja novih radnim mjesta u ribarstvenim i akvakulturnim područjima; privlačenje mladih ljudi u svim fazama opskrbnog lanca proizvoda ribarstva i akvakulture na području LAGUR-a Plodovi mora.

Tekst Natječaja „Osmišljavanje i provedba obrazovnih i edukativnih aktivnosti u svrhu valorizacije i promocije ribarstva i baštine te pomicanja potrošnje ribe i ostalih morskih organizama“_verzija_1.0