Pitanja i odgovori

Mjera 8.

1. P: U slučaju da nositelj projekta ne traži potporu za troškove službenih putovanja i troškove osoblja mora li u prijavi dostaviti i radne listove koji se odnose na isto iz Obrasca 1.B Zahtjeva za potporu?

O: Prilikom slanja Zahtjeva za potporu potrebno je dostaviti Obrazac 1.B u  cijelosti, sve radne listove (“Naslovna”, “Tablica I”, “Tablica II”, “Tablica III” i “Neizravni troškovi”) osim radnog lista “Upute”, ovjerene i potpisane od strane nositelja projekta, s navedenim nazivom projekta, nositelja projekta i partnera ako je primjenjivo, bez obzira na to traži li se potpora za određene troškove i ispunjavaju li se određeni radni listovi.

2. P: Je li prihvatljiv trošak nabave ronilačke opreme u okviru Mjere 8. za projekt ekološke akcije čišćenja podmorja? Opremu bi koristili profesionalni ronioci Parka prirode Telašćica za ekološku akciju čišćenja podmorja koja bi se održala u rujnu te bi istu prijavili na natječaj. Oprema bi se koristila za godišnje velike akcije čišćenja kao što je ova spomenuta te za čišćenje podmorja „po potrebi“. Osim toga, oprema bi se koristila i prilikom budućih istraživanja podmorja, a koja se odnose na ekološka, maritimna i druga znanstvena istraživanja.

O: Kupovina opreme je prihvatljiva isključivo ako je vezana uz provedbu projekta i mora se koristiti u tu svrhu tijekom provedbe projektnih aktivnosti od strane nositelja projekta/partnera, tj. ako je izravno povezana s projektnim aktivnostima i dovodi do postizanja rezultata projekta.  Osim toga, nabava opreme je prihvatljiva i pod uvjetom da je nužna za provedbu projektnih aktivnosti koje su predmet potpore, tj. ako se projekt ne bi mogao provesti bez nabave/kupovine iste. Navedeno je nositelj projekta dužan obrazložiti i dokazati u projektnoj prijavi.

U slučaju iz upita, projekt se odnosi na ekološku akciju čišćenja podmorja koja će se održati u rujnu (projekt obuhvaća jednokratnu aktivnost) i ne obuhvaća buduće aktivnosti koje navodite (istraživanja podmorja i slično). Također, ako je za provedbu projekta, tj. za ekološku akciju u rujnu moguće iznajmiti ronilačku opremu, tada se kupovina ne smatra nužnom za provedbu projekta.