Prava i obveze članova

Prava i obveze članova Udruge su:

 • predlagati, birati i biti birani u tijela Udruge sukladno odredbama Statuta,
 • biti informirani o radu Udruge i njenih tijela;
 • vršiti uvid u zapisnike tijela Udruge,
 • davati prijedloge, mišljenja i primjedbe na rad Udruge i njenih tijela,
 • aktivno sudjelovati u izvršavanju ciljeva Udruge i aktivnostima od zajedničkog interesa i provođenju usvojenih aktivnosti,
 • pridržavati se odredbi ovog Statuta i drugih akata Udruge te poštivati odluke tijela Udruge,
 • čuvati poslovnu tajnu i savjesno izvršavati preuzete obveze,
 • redovito plaćati članarinu,
 • redovito sudjelovati u radu tijela Udruge ako imaju pravo glasa sukladno odredbama Statuta,
 • savjesno sudjelovati u radu radnih skupina, sekcija i drugih neformalnih tijela Udruge ako su u ista izabrani sukladno odredbama Statuta,
 • podizati i čuvati ugled Udruge,
 • uzdržavati se od političke djelatnosti u Udruzi,
 • uzdržavati se od samoinicijativnog istupanja i/ili provođenja projekata u ime Udruge.

Visina članarine

Po Odluci o visini članarine donesenoj 04.02.2020. na Izbornoj Skupšitni LAGUR-a “Plodovi mora” članarine za:

 1. članove civilnog sektora iznose 0,00 kn mjesečno;
 2. članove javnog sektora iznose:
  1.  do 1000 stanovnika- 150 kn mjesečno;
  2.  1000-5000 stanovnika- 250 kn mjesečno;
  3.  više od 5000 stanovnika- 355 kn mjesečno;
 3. članove gospodarskog sektora u ribarstvu:
  1.  do 10 zaposlenih- 50 kn godišnje
  2.  11- 50 zaposlenih- 500 kn godišnje
  3.  više od 50 zaposlenih- 1000 kn godišnje

Članovi

Tijela LAGUR-a

 1. Skupština
 2. Upravni odbor
 3. Predsjednik; Bruno Mišlov
 4. Voditeljica; Nina Mrkonja

 

Skupština je predstavničko i najviše tijelo upravljanja. Skupštinu čine svi članovi LAGUR-a.

Upravni odbor je kolektivno i koordinativno tijelo LAGUR-a koje organizira i obavlja tekuće poslove LAGUR-a između dvije sjednice Skupštine, te donosi odluke iz svoje nadležnosti. Upravni Odbor ima 7 članova: Općina Kali, Općina Sali, Grad Zadar, Kali tuna d.o.o, Cromaris d.d, RZ Omega 3, Otočni sabor.