Prava i obveze članova

Prava i obveze članova Udruge su:

 • predlagati, birati i biti birani u tijela Udruge sukladno odredbama Statuta,
 • biti informirani o radu Udruge i njenih tijela;
 • vršiti uvid u zapisnike tijela Udruge,
 • davati prijedloge, mišljenja i primjedbe na rad Udruge i njenih tijela,
 • aktivno sudjelovati u izvršavanju ciljeva Udruge i aktivnostima od zajedničkog interesa i provođenju usvojenih aktivnosti,
 • pridržavati se odredbi ovog Statuta i drugih akata Udruge te poštivati odluke tijela Udruge,
 • čuvati poslovnu tajnu i savjesno izvršavati preuzete obveze,
 • redovito plaćati članarinu,
 • redovito sudjelovati u radu tijela Udruge ako imaju pravo glasa sukladno odredbama Statuta,
 • savjesno sudjelovati u radu radnih skupina, sekcija i drugih neformalnih tijela Udruge ako su u ista izabrani sukladno odredbama Statuta,
 • podizati i čuvati ugled Udruge,
 • uzdržavati se od političke djelatnosti u Udruzi,
 • uzdržavati se od samoinicijativnog istupanja i/ili provođenja projekata u ime Udruge.

Visina članarine

Po Odluci o visini članarine donesenoj 04.02.2020. na Izbornoj Skupšitni LAGUR-a “Plodovi mora” članarine za:

 1. članove civilnog sektora iznose 0,00 kn mjesečno;
 2. članove javnog sektora iznose:
  1.  do 1000 stanovnika- 150 kn mjesečno;
  2.  1000-5000 stanovnika- 250 kn mjesečno;
  3.  više od 5000 stanovnika- 355 kn mjesečno;
 3. članove gospodarskog sektora u ribarstvu:
  1.  do 10 zaposlenih- 50 kn godišnje
  2.  11- 50 zaposlenih- 500 kn godišnje
  3.  više od 50 zaposlenih- 1000 kn godišnje

Osnivači

Javni sektor

Gospodarski sektor u ribarstvu

RZ Omega 3 (http://www.rz-omega3.hr/)

Cromaris d.o.o. (http://www.cromaris.hr/)

Kali tuna d.o.o (http://www.kali-tuna.hr/)

Tajer d.o.o.

Mardešić d.o.o. (http://www.mardesic.hr/proizvodi/)

Dumboka Mar d.o.o.

RZ Zadar  (http://www.zadruga-zadar.com/)

R. O. Ramov Denis

Civilni sektor

Lokalna akcijska grupa „Mareta“ (http://www.lagmareta.hr/)

Udruga za promicanje ekološke proizvodnje hrane, zaštite okoliša i održivog razvoja „EKO ZADAR“ (http://ekozadar.hr/)

Otočni sabor (http://www.otocnisabor.hr/)

Sveučilište u Zadru (http://www.unizd.hr/)

Udruga za promicanje kreativnih aktivnosti djece i mladih „KANČUOLICA“

Ostali članovi

Gospodarski sektor

Lorem ipsum dolor

Sit amet, consectetur

Adipiscing elit. Nam

Eu mauris ultrices, aliquam

Neque in, hendrerit ex.

Civilni sektor

Lorem ipsum dolor

Sit amet, consectetur

Adipiscing elit. Nam

Eu mauris ultrices, aliquam

Neque in, hendrerit ex.

Fizičke osobe

Lorem ipsum dolor

Sit amet, consectetur

Adipiscing elit. Nam

Eu mauris ultrices, aliquam

Neque in, hendrerit ex.

Tijela LAGUR-a

 1. Skupština
 2. Upravni odbor
 3. Predsjednik – Šime Kosor
 4. Voditeljica – Nina Mrkonja

 

Skupština je predstavničko i najviše tijelo upravljanja. Skupštinu čine svi članovi osnivači LAGUR-a.

Upravni odbor je kolektivno i koordinativno tijelo LAGUR-a koje organizira i obavlja tekuće poslove LAGUR-a između dvije sjednice Skupštine, te donosi odluke iz svoje nadležnosti. Upravni Odbor ima 7 članova.