Zatvoreni LAGUR Natječaji

Mjera 3. Skraćivanje lanca opskrbe, plasman ribe i proizvoda ribarstva i akvakulture te jačanje pozicije lokalnog ribarskog sektora-ref. oznaka 3-1-05-23 – Zatvoren 08.05.2023.

Mjera 2. Ulaganja u valorizaciju i promociju ribarske i maritimne baštine – ref. oznaka 2-1-04-23 – Zatvoren 02.05.2023.

Mjera 4. Poticanje alternativnih načina zarade i inovativnog poduzetništva – Zatvoren 16.09.2022.

Mjera 1. Smanjenje utjecaja djelatnosti ribarstva i marikulture na okoliš – Zatvoren 02.09.2022.

Mjera 2. Ulaganja u valorizaciju i promociju ribarske i maritimne baštine – Zatvoren 01.06.2022.

Mjera 3. Skraćivanje lanca opskrbe, plasman ribe i proizvoda ribarstva i akvakulture te jačanje pozicije lokalnog ribarskog sektora – Zatvoren 01.06.2022.

Mjera 1. Smanjenje utjecaja djelatnosti ribarstva i marikulture na okoliš – Zatvoren 08.04.2022.

Mjera 3. Skraćivanje lanca opskrbe, plasman ribe i proizvoda ribarstva i akvakulture te jačanje pozicije lokalnog ribarskog sektora – Zatvoren 10.12.2021.

Mjera 2. Ulaganja u valorizaciju i promociju ribarske i maritimne baštine – Zatvoren 03.12.2021.

Mjera 3. Skraćivanje lanca opskrbe, plasman ribe i proizvoda ribarstva i akvakulture te jačanje pozicije ribarskog sektora – Zatvoren 01.10.2021.

Mjera 5. Skraćivanje lanca opskrbe te plasman ribe i proizvoda ribarstva i akvakulture – Zatvoren 05.07.2021.

Mjera 8. Organizacija i provedba manifestacija i drugih događanja vezanih uz ribarstvo i morski okoliš – Zatvoren 12.10.2020.

Mjera 4. Osmišljavanje i provedba obrazovnih i edukativnih aktivnosti u svrhu valorizacije i promocije ribarstva i baštine te promicanja potrošnje ribe i ostalih morskih organizama – Zatvoren 13.09.2020.

Mjera 5. Skraćivanje lanca opskrbe te plasman ribe i proizvoda ribarstva i akvakulture – Zatvoren 1.5.2020.

MJERA 8. Organizacija i provedba manifestacija i drugih događanja vezanih uz ribarstvo i morski okoliš