LAGUR područja

LAGUR područje grad Zadar LAGUR područje Općina Sali LAGUR područje Općina Kali LAGUR područje Općina Kukljica LAGUR područje Općina Preko
grad Zadar

Grad Zadar

Općina Sali

Općina Sali

Općina Kali

Općina Kali

Općina Kukljica

Općina Kukljica

Općina Preko

Općina Preko

Novosti

9. ožujka 2022.

Raspored radionica za nove LAGUR Natječaje

Raspored radionica za nove LAGUR Natječaje Povodom objave LAGUR Natječaja za Mjeru 2. “Ulaganja u valorizaciju i promociju ribarske i maritimne baštine” te za Mjeru 3. “Skraćivanje lanca opskrbe, plasman ribe i proizvoda ribarstva i akvakulture te jačanje pozicije lokalnog ribarskog sektora” iz LRSR LAGUR-a Plodovi mora 2014.-2020., održati će se radionice za zainteresirane prijavitelje. Radionice na otoku Ugljanu, Dugom otoku te Gradu Zadru održavat će se od 14.03. do 25.03.2022.
7. ožujka 2022.

MJERA 2. “ULAGANJA U VALORIZACIJU I PROMOCIJU RIBARSKE I MARITIMNE BAŠTINE” – do 01.06.2022.

7. ožujka 2022.

MJERA 3. “SKRAĆIVANJE LANCA OPSKRBE, PLASMAN RIBE I PROIZVODA RIBARSTVA I AKVAKULTURE TE JAČANJE POZICIJE RIBARSKOG SEKTORA” – do 01.06.2022.

LAGUR Natječaji

LAGUR Natječaj u okviru Mjere 2. „Ulaganja u valorizaciju i promociju ribarske i maritimne baštine“

Prijave na natječaj u okviru Mjere 2. počinju teći od 28.03.202.. do 16.05.2022.

Prihvatljivi nositelji projekta: jedinice lokalne samouprave, turističke zajednice, ustanove, udruge, LAGUR, subjekti u ribarstvu, organizacije subjekata u ribarstvu, druga mikro, mala i srednja te velika poduzeća, komunalna poduzeća i trgovačka društva u većinskom vlasništvu JLS-a (samo za projekte koji se odnose na ekološke akcije/akcije čišćenja podmorja).

 

NOVI LAGUR Natječaj u okviru Mjere 3. „Skraćivanje lanca opskrbe, plasman ribe i proizvoda ribarstva i akvakulture te jačanje pozicije ribarskog sektora“

Rok za podnošenje projektnih prijava počinje teći od 28.03.2022. godine i traje do 16.05.2022. godine.

Natječaj je namijenjen: jedinicama lokalne samouprave; subjektima u ribarstvu i udruženjima u ribarstvu; drugim mikro, malim i srednjim te velikim poduzećima; fizičkim osobama;  turističkim zajednicama, udrugama, LAGUR-u te javnim ustanovama (samo za aktivnost 3.3.1).

 

Facebook novosti

Unable to display Facebook posts.
Show error

Error: (#12) deprecate_post_aggregated_fields_for_attachement is deprecated for versions v3.3 and higher
Type: OAuthException
Code: 12
Please refer to our Error Message Reference.

Kalendar

Podrška