LAGUR područja

LAGUR područje grad Zadar LAGUR područje Općina Sali LAGUR područje Općina Kali LAGUR područje Općina Kukljica LAGUR područje Općina Preko
grad Zadar

Grad Zadar

Općina Sali

Općina Sali

Općina Kali

Općina Kali

Općina Kukljica

Općina Kukljica

Općina Preko

Općina Preko

LAGUR Natječaji

LAGUR Natječaj u okviru Mjere 1. “Smanjenje utjecaja djelatnosti ribarstva i marikulture na okoliš”

Rok za podnošenje projektnih prijava počinje teći od 18.07.2022. do 02.09.2022. godine.

Prihvatljivi nositelji projekta su: Jedinice lokalne samouprave, komunalna poduzeća i trgovačka društva u većinskom vlasništvu JLS-a, ustanove, udruge, LAGUR, subjekti u ribarstvu i organizacije subjekata u ribarstvu, druga mikro, mala i srednja te velika poduzeća.

 

LAGUR Natječaj u okviru Mjere 2. „Ulaganja u valorizaciju i promociju ribarske i maritimne baštine“

Rok za podnošenje projektnih prijava počinje teći od 18.07.2022. do 02.09.2022. godine.

Prihvatljivi nositelji projekta: jedinice lokalne samouprave, turističke zajednice, ustanove, udruge, LAGUR, subjekti u ribarstvu, organizacije subjekata u ribarstvu, druga mikro, mala i srednja te velika poduzeća.

 

LAGUR Natječaj u okviru Mjere 3. „Skraćivanje lanca opskrbe, plasman ribe i proizvoda ribarstva i akvakulture te jačanje pozicije ribarskog sektora“

Rok za podnošenje projektnih prijava počinje teći od 18.07.2022.  do 02.09.2022. godine.

Natječaj je namijenjen: jedinicama lokalne samouprave; subjektima u ribarstvu i udruženjima u ribarstvu; drugim mikro, malim i srednjim te velikim poduzećima; fizičkim osobama;  turističkim zajednicama, udrugama, LAGUR-u, javnim ustanovama (samo za aktivnost 3.3.1) te komunalnim poduzećima i trgovačkim društvima u većinskom vlasništvu JLS-a (samo za aktivnost 3.2.1.)

 

LAGUR Natječaj u okviru Mjere 4. “Poticanje alternativnih načina zarade i inovativnog poduzetništva”

Rok za podnošenje projektnih prijava počinje teći od  02.09.2022. godine i traje do 16.09.2022. godine.

Natječaj je namijenjen: subjekti u ribarstvu i organizacije subjekata u ribarstvu; druga mikro, mala i srednja te velika poduzeća; fizičke osobe

Facebook novosti

Unable to display Facebook posts.
Show error

Error: Error validating access token: The session has been invalidated because the user changed their password or Facebook has changed the session for security reasons.
Type: OAuthException
Code: 190
Subcode: 460
Please refer to our Error Message Reference.

Kalendar

Podrška