LRSR predstavlja usklađen skup projekata/operacija čija je svrha ostvarivanje lokalnih ciljeva i  potreba, koje doprinose ostvarivanju ciljeva i prioriteta Europske unije za pametan, održiv i uključiv razvoj.