Mjera 3. „SKRAĆIVANJE LANCA OPSKRBE, PLASMAN RIBE I PROIZVODA RIBARSTVA I AKVAKULTURE TE JAČANJE POZICIJE RIBARSKOG SEKTORA”-do 10.12.2021. – ref. oznake 3-1-02-21

MJERA 3. “SKRAĆIVANJE LANCA OPSKRBE, PLASMAN RIBE I PROIZVODA RIBARSTVA I AKVAKULTURE TE JAČANJE POZICIJE RIBARSKOG SEKTORA”

 

Dana 08. studenog 2021. LAGUR „Plodovi mora“ objavio je LAGUR natječaj u okviru Mjere 3. „Skraćivanje lanca opskrbe, plasman ribe i proizvoda ribarstva i akvakulture te jačanje pozicije ribarskog sektora“ (verzija 2.0) iz Lokalne razvojne strategije u ribarstvu 2014. – 2020. LAGUR-a „Plodovi mora.

Radionice za zainteresirane prijavitelje će se održavati po dogovoru do 15. studenog 2021. online ili u uredu LAGUR-a Plodovi mora, na adresi Trg Marnjive 23, Kali. Molimo sve zainteresirane za radionicu da svoj dolazak zbog epidemiološke situacije prethodno najave na broj  023/333-239 ili na 097/6056-676.

Natječaj je namijenjen: jedinicama lokalne samouprave; subjektima u ribarstvu i udruženjima u ribarstvu; drugim mikro, malim i srednjim te velikim poduzećima; fizičkim osobama;  turističkim zajednicama, udrugama, LAGUR-u te javnim ustanovama (samo za aktivnost 3.3.1).

Rok za podnošenje projektnih prijava počinje teći od 15.11.2021. godine i traje do 10.12.2021. godine.

Rok za plaćanje svih računa je do 31.12.2022, a krajnji rok za provedbu projekta završava danom podnošenja konačnog Zahtjeva za isplatu.

Najviša vrijednost potpore po projektu iznosi 2.500.000,00HRK.

Intenzitet javne potpore iznosi od 50% do 100% ukupnih prihvatljivih troškova.

Predmet ovog Natječaja je dodjela javne potpore za provedbu Mjere 3. u okviru odobrene LRSR s ciljem dodavanja vrijednosti, stvaranja radnih mjesta, privlačenja mladih ljudi u svim fazama opskrbnog lanca proizvoda ribarstva i akvakulture; poticanja diversifikacije unutar ili izvan gospodarskog ribolova, cjeloživotnog učenja te dodjela potpore za pohađanje edukativnih programa i tečajeva usko vezanih uz ribarstvo i akvakulturu, pohađanje edukacija usmjerenih na usluživanje jela od ribe te edukativnih programa i tečajeva u svrhu unapređenja obavljanja ribarskih i dopunskih djelatnosti (npr. informatički tečajevi, tečajevi jezika i sl.).; promicanje društvene dobrobiti i kulturne baštine u ribarstvenim i akvakulturnim područjima, uključujući ribarstvenu, akvakulturnu i pomorsku kulturnu baštinu; jačanje uloge ribarstvenih zajednica u lokalnom razvoju i upravljanju lokalnim ribarstvenim resursima te pomorskim aktivnostima.