MJERA 1. “SMANJENJE UTJECAJA DJELATNOSTI RIBARSTVA I MARIKULTURE NA OKOLIŠ”

MJERA 1. “SMANJENJE UTJECAJA DJELATNOSTI RIBARSTVA I MARIKULTURE NA OKOLIŠ

 

Dana 24. siječnja 2022. LAGUR „Plodovi mora“ objavio je LAGUR natječaj u okviru Mjere 1. „SMANJENJE UTJECAJA DJELATNOSTI RIBARSTVA I MARIKULTURE NA OKOLIŠ“ iz Lokalne razvojne strategije u ribarstvu 2014. – 2020. LAGUR-a „Plodovi mora.

Radionice za zainteresirane prijavitelje održavat će se od 31.01. do 05.02.2022. o čiji raspored će biti objavljen na stranicama LAGUR-a ili na zahtjev, u uredu LAGUR-a “Plodovi mora” ili online od objave natječaja do 05.02.2022. Molimo sve zainteresirane za radionicu na zahtjev da svoj dolazak prethodno najave na broj  023/333-239 ili na 097/6056-676 ili na info@lagurplodovimora.hr.

—————–OBAVIJEST!! Radionica online- petak 9:00-11:00 putem Zoom-a (klik na poveznicu)

Natječaj je namijenjen: jedinicama lokalne samouprave; komunalna poduzeća i trgovačka društva u većinskom vlasništvu JLS-a; subjektima u ribarstvu i organizacijama subjekata u ribarstvu; drugim mikro, malim i srednjim te velikim poduzećima; ustanovama; udrugama, LAGUR-u.

Rok za podnošenje projektnih prijava počinje teći od 07.02.2022. godine i traje do 08.04.2022. godine.

Rok za plaćanje svih računa je do 30.11.2023, a krajnji rok za provedbu projekta završava danom podnošenja konačnog Zahtjeva za isplatu.

Najviša vrijednost potpore po projektu iznosi 1.962.220,00 HRK.

Predmet ovog Natječaja je dodjela javne potpore za provedbu Mjere 1. u okviru odobrene LRSR s ciljem očuvanja morskog krajolika i lokalnih zajednica zadarskog arhipelaga te njegov održivi razvoj, odnosno, poboljšano upravljanje i smanjenje utjecaja na morska staništa u području LAGUR-a. Upravljanje mjerom na lokalnoj razini omogućuje ribarima s ribarstvenog područja LAGUR-a usku suradnju s raznim znanstvenim institucijama te udrugama koje promiču održivi razvoj i ekološku osviještenost. Osim toga, svrha mjere je izraditi adekvatne znanstvene studije, analizirati i istraživati podmorje, mjeriti temperaturu i salinitet mora, promatrati morske struje, vremenske promjene i slično. Cilj mjere je poticati postojeće korisnike na poduzimanje adekvatnih radnji kako bi se prevenirao ili sanirao štetan utjecaj marikulture na okoliš i morske organizme te samim time povećati broj industrijskih poduzeća koja odgovorno vode računa o problemu industrijskih otpadnih voda. Cilj Mjere 1. je jačanje i iskorištavanje prednosti koje se odnose na okoliš u ribarstvenim i akvakulturnim područjima, uključujući i projekte za ublažavanje učinaka klimatskih promjena; stvaranje radnih mjesta.