MJERA 2. “ULAGANJA U VALORIZACIJU I PROMOCIJU RIBARSKE I MARITIMNE BAŠTINE” – do 03.12.2021. – ref. oznaka 2-1-01-21

MJERA 2. “ULAGANJA U VALORIZACIJU I PROMOCIJU RIBARSKE I MARITIMNE BAŠTINE

 

Dana 31. kolovoza 2021. LAGUR „Plodovi mora“ objavljuje LAGUR natječaj u okviru Mjere 2. „Ulaganja u valorizaciju i promociju ribarske i maritimne baštine“ iz Lokalne razvojne strategije u ribarstvu 2014. – 2020. LAGUR-a „Plodovi mora.

Radionice za zainteresirane prijavitelje će se održavati do 06. rujna 2021. u uredu LAGUR-a Plodovi mora, na adresi Trg Marnjive 23, Kali ili online (platforma ZOOM), po dogovoru sa zainteresiranim korisnicima. Molimo sve zainteresirane za sudjelovanje na radionici da se zbog epidemiološke situacije jave na broj 097/6056-676 ili na e-mail: natjecaji@lagurplodovimora.hr radi dogovora.

Na natječaj se mogu prijaviti: jedinice lokalne samouprave, turističke zajednice, ustanove, udruge, LAGUR, subjekti u ribarstvu, organizacije subjekata u ribarstvu, druga mikro, mala i srednja te velika poduzeća, komunalna poduzeća i trgovačka društva u većinskom vlasništvu JLS-a (samo za projekte koji se odnose na ekološke akcije/akcije čišćenja podmorja).

Rok za podnošenje projektnih prijava počinje teći od 06.09.2021. godine i traje do 02.11.2021. godine.

Napomena: Rok za podnošenje prijava traje do 03.12.2021. (Izmjena: 29.10.2021., 13:26)

Rok za plaćanje svih računa je do 31.12.2022, a krajnji rok za provedbu projekta završava danom podnošenja konačnog Zahtjeva za isplatu.

Najviša vrijednost potpore po projektu iznosi 3.943.610,20 HRK.

Intenzitet javne potpore iznosi od 50% do 100% ukupnih prihvatljivih troškova.

Predmet ovog Natječaja je dodjela javne potpore za provedbu Mjere 2. u okviru odobrene LRSR s ciljem jačanja uloge ribarstvenih zajednica u lokalnom razvoju i upravljanju lokalnim ribarstvenim resursima te pomorskim aktivnostima, promicanje društvene dobrobiti i kulturne baštine u ribarstvenim i akvakulturnim područjima, uključujući ribarstvenu, akvakulturnu i pomorsku kulturnu baštinu; poticanje diversifikacije unutar ili izvan gospodarskog ribolova, cjeloživotnog učenja i stvaranja radnih mjesta u ribarstvenim i akvakulturnim područjima; privlačenje mladih ljudi u svim fazama opskrbnog lanca proizvoda ribarstva i akvakulture. Ulaganje u izgradnju, obnovu i opremanje društveno kulturnih prostora i interaktivno edukativnih izložbenih prostora te osmišljavanje i razvoj edukativnih i/ili turističkih ruta i punktova ima za cilj isključivo promociju i valorizaciju lokalne ribarske i maritimne baštine i poboljšanje životnog standarda lokalne ribarske zajednice. Ovom mjerom potaknula bi se suradnja ribarskog i turističkog sektora te lokalne zajednice u svrhu valorizacije i očuvanja tradicije i identiteta ribarstvenog područja. Cilj ovakve vrste ulaganja je poticanje promocije i popularizacije pomorske/ribarstvene kulturne baštine koja je sastavni dio života lokalnog stanovništva. Navedeno treba biti temelj za razvoj novih kreativnih kulturno turističkih proizvoda i približavanje istih lokalnom stanovništvu te domaćim i stranim posjetiteljima. Isto tako, ovom se mjerom želi potaknuti međusobno povezivanje udaljenih i disperziranih područja LAGUR-a stvaranjem integriranih edukativno-turističkih ruta/staza temeljenih na bogatoj ribarskoj povijesti LAGUR-a.

IZMJENA OBRAZACA ZA ISPLATU – U Obrasce 6.A Zahtjev za isplatu dodaje se redak za troškove plaćene u EURIMA.  (izmjena: 19.01.2023. u 10:25 h) – Budući da su sva plaćanja morala biti izvršena do 31.12.2022., odnosno u kunama, u Obrascu 6.A potrebno je ukupan iznos troškova za koje se traži isplata preračunati u EURE po fiksnom tečaju 7,53450.

REZULTATI NATJEČAJA

RB Naziv nositelja projekta Naziv projekta Dodijeljeni iznos bodova Dodijeljeni intenzitet potpore Iznos prihvatljivih troškova
1. Turistička zajednica Općine Sali Spomenik rogu 29 100% 561.820,25
2. Turistička zajednica Općine Sali Festival mora i soli 29 100% 103.064,31

Rang lista i podaci o odobrenim projektima sa sažetkom projekata