Mjera 8. Organizacija i provedba manifestacija i drugih događanja vezanih uz ribarstvo i morski okoliš

MJERA 8. “ORGANIZACIJA I PROVEDBA MANIFESTACIJA I DRUGIH DOGAĐANJA VEZANIH UZ RIBARSTVO I MORSKI OKOLIŠ”

Dana 03. srpnja 2020., LAGUR „Plodovi mora“ objavio LAGUR natječaj u okviru Mjere 8. „Organizacija i provedba manifestacija i drugih događanja vezanih uz ribarstvo i morski okoliš“ iz Lokalne razvojne strategije u ribarstvu 2014. – 2020. LAGUR-a „Plodovi mora“.

Natječaj je namijenjen jedinicama lokalne samouprave, turističkim zajednicama, ustanovama, udrugama, subjektima u ribarstvu, udruženjima u ribarstvu i drugim poduzećima te, dodatno, komunalnim poduzećima i trgovačkim društvima u većinskom vlasništvu JLS-a za provedbu ekoloških akcija i čišćenja podmorja te drugim mikro, malim i srednjim te velikim poduzećima.

  • Rok za podnošenje projektnih prijava počinje teći od 13.07.2020. godine i traje do 12.10.2020. godine.

Rok za provedbu projekta: 31.12.2021.

Najniža vrijednost potpore po projektu iznosi 30.188,00  HRK.

Najviša vrijednost potpore po projektu iznosi 301.880,00 HRK.

Osnovni intenzitet javne potpore iznosi 50% ukupnih prihvatljivih troškova. Iznimno, u slučaju kad je nositelj projekta javnopravno tijelo, intenzitet potpore iznosi 100% ukupnih prihvatljivih troškova. U slučaju da projekt zadovoljava kriterij zajedničkog korisnika ukupni intenzitet potpore iznosi 70% prihvatljivih troškova. U slučaju da projekt zadovoljava kriterij zajedničkog interesa, ukupni intenzitet potpore iznosi 80% prihvatljivih troškova. Ako projekt zadovoljava oba kriterija, intenzitet potpore iznosi 100% prihvatljivih troškova projekta.

Predmet Natječaja je dodjela javne potpore za provedbu Mjere 8. u okviru odobrene LRSR s ciljem jačanja uloga ribarstvenih zajednica u lokalnom razvoju i upravljanju lokalnim ribarstvenim resursima te pomorskim aktivnostima; promicanja društvene dobrobiti i kulturne baštine u ribarstvenim i akvakulturnim područjima, uključujući ribarstvenu, akvakulturnu i pomorsku kulturnu baštinu; jačanja i iskorištavanja prednosti koje se odnose na okoliš u ribarstvenim i akvakulturnim područjima, uključujući i aktivnosti za ublažavanje učinaka klimatskih promjena.

Svrha Natječaja je promocija i valorizacija ribarstva i ribarstvenog područja, povezivanje znanosti i struke putem razvoja manifestacija i događanja povezanih s ribarstvom i akvakulturom, razmjena iskustva i stvaranje poslovnih prilika kroz organizaciju manifestacija i događanja na temu ribarstva/akvakulture, bilo da se radi o znanstvenim, stručnim, edukativnim, kulturnim, gastronomskim ili bilo kakvim drugim manifestacijama.

TEKST NATJEČAJA “Organizacija i provedba manifestacija i drugih događanja vezanih uz ribarstvo i morski okoliš”_verija_2.0