MJERA 3. “SKRAĆIVANJE LANCA OPSKRBE, PLASMAN RIBE I PROIZVODA RIBARSTVA I AKVAKULTURE TE JAČANJE POZICIJE RIBARSKOG SEKTORA” – do 01.06.2022. – ref. oznaka 3-1-03-22

MJERA 3. “SKRAĆIVANJE LANCA OPSKRBE, PLASMAN RIBE I PROIZVODA RIBARSTVA I AKVAKULTURE TE JAČANJE POZICIJE RIBARSKOG SEKTORA”

Dana 07. ožujka 2022. LAGUR „Plodovi mora“ objavio je LAGUR natječaj u okviru Mjere 3. „Skraćivanje lanca opskrbe, plasman ribe i proizvoda ribarstva i akvakulture te jačanje pozicije ribarskog sektora“ iz Lokalne razvojne strategije u ribarstvu 2014. – 2020. LAGUR-a „Plodovi mora.

Radionice za zainteresirane prijavitelje će se održavati svaki radni dan od 08.03.2022. do 25.03.2022. u uredu LAGUR-a Plodovi mora, na adresi Trg Marnjive 23, Kali uz prethodnu najavu. Raspored radionica na otoku Ugljanu, Dugom otoku te Gradu Zadru održavat će se od 14.03. do 25.03.2022., a točan raspored bit će objavljen na web stranici.

Natječaj je namijenjen: jedinicama lokalne samouprave; subjektima u ribarstvu i udruženjima u ribarstvu; drugim mikro, malim i srednjim te velikim poduzećima; fizičkim osobama;  turističkim zajednicama, udrugama, LAGUR-u te javnim ustanovama (samo za aktivnost 3.3.1).

Rok za podnošenje projektnih prijava počinje teći od 28.03.2022. godine i traje do 16.05.2022. godine.

Napomena: Rok za podnošenje prijava se produljuje i traje do 01.06.2022. godine (Izmjena: 12.05.2022., 08:49)

Rok za plaćanje svih računa je do 31.12.2023, a krajnji rok za provedbu projekta završava danom podnošenja konačnog Zahtjeva za isplatu.

Najviša vrijednost potpore po projektu iznosi 2.500.000,00 HRK.

Intenzitet javne potpore iznosi od 50% do 100% ukupnih prihvatljivih troškova.

Prihvatljive aktivnosti su:

3.1.1. Ulaganje u rekonstrukciju, nabavu, adaptaciju, i/ili uređenje i opremanje nepokretnih (riblji restorani, kušaonice i drugi slični prodajni prostori) ili pokretnih/montažnih (prodajni štandovi, vozila i plovila, prodajne kućice, kiosci i sl.) objekata s ciljem razvoja gastro punkta za prodaju proizvoda ribarstva i akvakulture spremnih za konzumaciju;

3.1.2. Ulaganja u izgradnju, nabavu, rekonstrukciju, adaptaciju i/ili uređenje i opremanje maloprodajnih prostora proizvoda ribarstva i akvakulture – nepokretnih, zatvorenih ili otvorenih (trgovine, ribarnice i drugi slični prodajni prostori) ili pokretnih/ montažnih (prodajni štandovi, ribarnice na kotače, plutajuće ribarnice, kiosci, prodajne kućice i drugi slični prodajni prostori).                                   .

3.2.1. Izgradnja, dogradnja i opremanje komunalne infrastrukture potrebne za uspostavu prodajnih mjesta svježih i gotovih proizvoda ribarstva i akvakulture ili postojećih ili novih objekata u svrhu udovoljavanja zakonski propisanim minimalnim tehničkim uvjetima prodaje i higijenskog standarda;

3.2.2. Osmišljavanje i razvoj jedinstvene oznake i vizualnog identiteta temeljenim na zajedničkim obilježjima lokalnih proizvoda ribarstva i akvakulture te cjelokupne ribarske zajednice LAGUR područja.

3.3.1. Potpore za organizaciju i provedbu ili pohađanje (specijaliziranih) edukativnih programa i tečajeva u svrhu unaprjeđenja obavljanja ribarskih i dopunskih djelatnosti i/ili djelatnosti vezane uz akvakulturu.

 

IZMJENA NATJEČAJA

  • M3: Na sjednici Skupštine LAGUR-a održanoj 26.10.2023. godine donesena je 1. izmjena predmetnog Natječaja kojom je promijenjen, odnosno definiran krajnji rok za podnošenje končanog Zahtjeva za isplatu na 30.01.2024. godine. Mijenjaju se čl. 4 st. (3) i čl. 27 st. (10).

Promjene stupaju na snagu od dana donošenja Odluke, 26.10.2023.