OTVOREN novi LAGUR Natječaj u okviru Mjere 3. „Skraćivanje lanca opskrbe, plasman ribe i proizvoda ribarstva i akvakulture te jačanje pozicije ribarskog sektora“

U okviru Mjere 3. prihvatljive su sljedeće aktivnosti:

3.1.1. Ulaganje u rekonstrukciju, nabavu, adaptaciju, i/ili uređenje i opremanje nepokretnih (riblji restorani, kušaonice i drugi slični prodajni prostori) ili pokretnih/montažnih (prodajni štandovi, vozila i plovila, prodajne kućice, kiosci i sl.) objekata s ciljem razvoja gastro punkta za prodaju proizvoda ribarstva i akvakulture spremnih za konzumaciju;

3.1.2. Ulaganja u izgradnju, nabavu, rekonstrukciju, adaptaciju i/ili uređenje i opremanje*  maloprodajnih prostora proizvoda ribarstva i akvakulture – nepokretnih, zatvorenih ili otvorenih (trgovine, ribarnice i drugi slični prodajni prostori) ili pokretnih/ montažnih (prodajni štandovi, ribarnice na kotače, plutajuće ribarnice, kiosci, prodajne kućice i drugi slični prodajni prostori).

*Odnosi se i na nabavu rashladnih tijela/komora, odnosno nabava/opremanje specijaliziranih vozila/plovila.

3.2.1. Izgradnja, dogradnja i opremanje komunalne infrastrukture potrebne za uspostavu prodajnih mjesta svježih i gotovih proizvoda ribarstva i akvakulture ili postojećih ili novih objekata u svrhu udovoljavanja zakonski propisanim minimalnim tehničkim uvjetima prodaje i higijenskog standarda;

3.2.2. Osmišljavanje i razvoj jedinstvene oznake i vizualnog identiteta temeljenim na zajedničkim obilježjima lokalnih proizvoda ribarstva i akvakulture te cjelokupne ribarske zajednice LAGUR područja.

3.3.1. Potpore za organizaciju i provedbu ili pohađanje (specijaliziranih) edukativnih programa i tečajeva u svrhu unaprjeđenja obavljanja ribarskih i dopunskih djelatnosti i/ili djelatnosti vezane uz akvakulturu.

NOVI NATJEČAJ

U okviru Mjere 3. prihvatljive su i zajedničke aktivnosti koje se provode u sklopu neke od glavnih aktivnosti . Zajedničke aktivnosti u okviru Mjere 3 su:

3a Izrada i razvoj strategija (brand, marketinške, komunikacijske i sl.) i/ili promotivne aktivnosti vezane uz predmet potpore;

3b Razvoj tehnologija za prodaju proizvoda ribarstva i akvakulture te razvoj modela suradnje ribara i kupaca/ugostitelja/prerađivača;                 

3c Opći troškovi

Maksimalni iznos javne potpore za sufinanciranje po projektu iznosi 2.500.000,10 HRK.

Prihvatljivi nositelji projekta u okviru provedbe LAGUR Natječaja za Mjeru 3 su: Jedinice lokalne samouprave, turističke zajednice, ustanove, udruge, LAGUR, fizičke osobe. subjekti u ribarstvu, organizacije subjekata u ribarstvu, druga mikro, mala i srednja te velika poduzeća.

Nositelj projekta/partner (ako je primjenjivo) koji ostvaruju pravo na potporu za provedbe aktivnosti u okviru Mjere 3. moraju ispunjavati sve uvjete i obveze  detaljno propisane u tekstu LAGUR Natječaja. Natječajem je također propisan iznos raspoloživih sredstava, uvjeti prihvatljivosti projekta, nositelja projekta, prihvatljivi i neprihvatljivi troškovi te kriteriji odabira, s pratećom dokumentacijom, detaljan postupak odabira projekata, visina i intenzitet potpore s jasno definiranim kriterijima uvećanja intenziteta potpore (ako je primjenjivo); način, uvjeti i rokovi prijave projekta, rok provedbe projekta i sl.

LAGUR Natječaj za dodjelu potpore projektima u okviru Mjere 3. raspisat će se sukladno Pravilniku o uvjetima, kriterijima, načinu odabira, financiranja i provedbe lokalnih razvojnih strategija u ribarstvu NN 27/2019, 77/2020), Smjernicama za provedbu lokalnih razvojnih strategija u ribarstvu i Priručniku za provedbu LRSR LAGUR-a “Plodovi mora”.