OTVOREN NATJEČAJ U OKVIRU MJERE 1. “Smanjenje utjecaja djelatnosti ribarstva i mariulture na okoliš”

Radionica online- petak 9:00-11:00 putem Zoom-a

Prihvatljive aktivnosti u okviru Mjere 1.:

1.1.1. Izrada studija (ekoloških, znanstvenih), analiza i istraživanja podmorja te ostale aktivnosti vezane uz utjecaj ribarstva i marikulture na morski okoliš, kontrolu i očuvanje podmorja i maritimne baštine (analiza i istraživanja podmorja, mjerenje temperature mora i saliniteta, promatranje morskih struja i vremenskih promjena i sl.)

1.1.2. Poticanje unapređenja nadzora nad ishranom ribe u uzgajalištima i prevencije bolesti riba i školjkaša

 1.2.1. Kupnja, izgradnja i/ili uređenje uređaja za kontrolu i očuvanje podmorja,   zbrinjavanje i pročišćavanje otpadnih industrijskih voda u pogonima za uzgoj i/ili    preradu ribe i proizvoda ribarstva i akvakulture

 1.2.2. Poticanje ulaganja u adekvatno zbrinjavanje i procesuiranje ribljeg otpada iz  uzgajališta

Natječaj je namijenjen: jedinicama lokalne samouprave; komunalna poduzeća i trgovačka društva u većinskom vlasništvu JLS-a; subjektima u ribarstvu i organizacijama subjekata u ribarstvu; drugim mikro, malim i srednjim te velikim poduzećima; ustanovama; udrugama, LAGUR-u.

Rok za podnošenje projektnih prijava počinje teći od 07.02.2022. godine i traje do 08.04.2022. godine.

Rok za plaćanje svih računa je do 30.11.2023, a krajnji rok za provedbu projekta završava danom podnošenja konačnog Zahtjeva za isplatu.

Najviša vrijednost potpore po projektu iznosi 1.962.220,00 HRK.

Nositelj projekta/partner (ako je primjenjivo) koji ostvaruju pravo na potporu za provedbe aktivnosti u okviru Mjere 1. moraju ispunjavati sve uvjete i obveze  detaljno propisane u tekstu LAGUR Natječaja. Natječajem je također propisan iznos raspoloživih sredstava, uvjeti prihvatljivosti projekta, nositelja projekta, prihvatljivi i neprihvatljivi troškovi te kriteriji odabira, s pratećom dokumentacijom, detaljan postupak odabira projekata, visina i intenzitet potpore s jasno definiranim kriterijima uvećanja intenziteta potpore (ako je primjenjivo); način, uvjeti i rokovi prijave projekta, rok provedbe projekta i sl.

LAGUR Natječaj za dodjelu potpore projektima u okviru Mjere 1. raspisan je sukladno Pravilniku o uvjetima, kriterijima, načinu odabira, financiranja i provedbe lokalnih razvojnih strategija u ribarstvu NN 27/2019, 77/2020), Smjernicama za provedbu lokalnih razvojnih strategija u ribarstvu i Priručniku za provedbu LRSR LAGUR-a “Plodovi mora”.