Najava natječaja u okviru Mjere 2. “ULAGANJA U VALORIZACIJU I PROMOCIJU RIBARSKE I MARITIMNE BAŠTINE”

Prijave na natječaj u okviru Mjere 2. počinju teći od 06.09.2021. do 02.11.2021.

Više o natječaju na poveznici.

Najviša vrijednost potpore po projektu iznosi 3.943.610,20 HRK.

Intenzitet javne potpore iznosi od 50% do 100% ukupnih prihvatljivih troškova.

Prihvatljivi nositelji projekta: jedinice lokalne samouprave, turističke zajednice, ustanove, udruge, LAGUR, subjekti u ribarstvu, organizacije subjekata u ribarstvu, druga mikro, mala i srednja te velika poduzeća, komunalna poduzeća i trgovačka društva u većinskom vlasništvu JLS-a (samo za projekte koji se odnose na ekološke akcije/akcije čišćenja podmorja).

U okviru Mjere 2. prihvatljiva su podmjere:

2.1. Ulaganje u izgradnju, obnovu i opremanje društvenih prostora i razvoj turističkih sadržaja u svrhu valorizacije i promocije ribarske i maritimne baštine

2.2. Osmišljavanje i provedba obrazovnih i edukativnih aktivnosti u svrhu valorizacije i promocije ribarstva i baštine te promicanja potrošnje ribe i ostalih morskih organizama

2.3. Organizacija i provedba manifestacija i drugih događanja vezanih uz ribarstvo i morski okoliš

  • Prihvatljive aktivnosti i oznake aktivnosti unutar podmjere 2.1.:

2.1.1. Izgradnja i/ili rekonstrukcija i/ili adaptacija i/ili opremanje društvenih i/ili kulturnih i/ili interaktivno edukativnih izložbenih objekata i javne turističke infrastrukture u svrhu edukacije i promocije ribarstva i/ili ribarske i maritimne baštine

2.1.2. Ulaganja u nove tehnologije i opremu za kreiranje novih turističkih sadržaja (tematskih staza, ruta, usluga, aktivnosti) te razvoj digitalnih aplikacija, softvera, programa koji se odnose na suvremen pristup ribarskoj i maritimnoj kulturnoj baštini i identitetu u svrhu valorizacije i promocije ribarske i maritimne baštine

  • Prihvatljive aktivnosti i oznake unutar podmjere 2.2.:

2.2.1. Osmišljavanje/razvoj, izrada i provedba edukativnih i zabavnih sadržaja i aktivnosti u svrhu promocije ribarstva i/ili promicanja potrošnje ribe i morskih organizama i/ili valorizacije ribarske i maritimne baštine i/ili očuvanja i zaštiti morskog okoliša (edukativni programi i radionice vezani uz ribarstvo, igraonice, kampanje, pokazne aktivnosti, umjetničke izvedbe, filmovi, aplikacije, publikacije,…)

  • Prihvatljive aktivnosti i oznake unutar podmjere 2.3.:

2.3.1. Potpore organizaciji i provedbi manifestacija i drugih događanja povezanih sa ribarstvom i ribarstvenim područjima (npr. znanstvene konferencije i skupovi, sportsko – ribolovne manifestacije[1], gastro manifestacije, sajmovi, ekološke akcije i sl

U sklopu svih aktivnosti prihvatljiva su ulaganja u marketinške aktivnosti (edukativna, digitalna, vizualna i tekstualna rješenja i sl.) te opći troškovi.

[1] Neprihvatljivo je (su)financiranje sportsko-ribolovnih natjecanja i sličnih projekata kojima se povećava ribolovni napor.