Raspored radionica za nove LAGUR Natječaje

Raspored radionica za nove LAGUR Natječaje

Povodom objave LAGUR Natječaja za Mjeru 2. “Ulaganja u valorizaciju i promociju ribarske i maritimne baštine” te za Mjeru 3. “Skraćivanje lanca opskrbe, plasman ribe i proizvoda ribarstva i akvakulture te jačanje pozicije lokalnog ribarskog sektora” iz LRSR LAGUR-a Plodovi mora 2014.-2020., održati će se radionice za zainteresirane prijavitelje. Radionice na otoku Ugljanu, Dugom otoku te Gradu Zadru održavat će se od 14.03. do 25.03.2022.

Radionice će se održavati prema sljedećem rasporedu:

Ponedjeljak, 

14.03.2022.

Kali, Narodna knjižnica Općine Kali

Mjera 2. – 10:00 sati

Mjera 3. – 11:00 sati

Utorak,
15.03.2022.*
Zadar, Gradska knjižnica Zadar Mjera 2. – 10:00 sati

Mjera 3. – 11:00 sati

Četvrtak,
17.03.2022.
Sali, Multimedijalna dvorana Općine Sali Mjera 2. – 12:00 sati

Mjera 3. – 13:00 sati

Utorak,
22.03.2022.
Preko, Pučko otvoreno učilište Dom na žalu Mjera 2. – 10:00 sati

Mjera 3. – 11:00 sati

Petak,
25.03.2022.
Kali, Narodna knjižnica Općine Kali Mjera 2. – 16:00 sati

Mjera 3. – 17:00 sati

* Molimo sve zainteresirane prijavitelje za sudjelovanje na radionici u Zadru 15.03.2022. da se zbog ograničenog broja sudionika prethodno najave na mail natjecaji@lagurlodovimora.hr ili na kontakt broj 023/333-239.

Tekst Natječaja kao i sve uvjete prijave za natječaje u okviru Mjere 2. i Mjere 3. možete pronaći OVDJE.