Promicanje uloga žena u ribarstvu i akvakulturi

Žene ribarstvenog područja LAGUR-a Plodovi mora sudjelovale u istraživanju Europske komisije, DG Mare i FARNET-a “Understanding and promoting women’s roles in EU fisheries and aquaculture”.

U nedavnom istraživanju koje je provodio DG Mare o položaju žena u ribarskom sektoru, objavljeno je da žene čine ~27% radne snage u industriji plodova mora u EU (~100.000 žena u 2014.), ali njihova uloga u industriji je podcijenjena i to zanimanje još uvijek se u većini slučajeva smatra “muškim” zanimanjem. Pomoćna europska jedinica LAGUR-ima – FARNET, provela je istraživanje na temu podrške ženama u LAGUR područjima. U terenskom istraživanju sudjelovala su 3 LAGUR-a, predstavnici Baltika, Atlantika i Mediterana: estonski Hiiukala FLAG, španjolski FLAG Costa de Morte te hrvatski LAGUR Plodovi mora. U anketi su sudjelovali i drugi europski LAGUR-i.

14% sredstava dodijeljenih europskim LAGUR-ima za razdoblje 2014. – 2020.  odnosi se na projekte u kojima su korisnice žene ili kojima je primarni cilj pružanje podrške ženama u ribarstvu.

U LAGUR-u Plodovi mora žene su najviše zastupljene u procesu prerade te preuzimaju administrativne uloge u poslovanju, osobito u obiteljskim obrtima, odnosno imaju značajnu ulogu u prodaji i marketingu. Na ovom području nalazi se preko 160 malih obiteljskih poduzeća koja su vezana uz ribarstvo, a čak 50% njih su u vlasništvu ili pod vodstvom žena. U razdoblju od 2014.-2020. planirano je sufinanciranje mnogih projekata u kojima su žene glavni korisnici, a uz to moguće je dobiti i dodatne bodove u slučaju ako je žena suvlasnica obrta ili poduzeća koje se prijavljuje na natječaj.

Na temelju istraživanja navedeno je da na području LAGUR-a Plodovi mora čak 90% radne snage koja se bavi preradom ribe čine žene, te da se također u velikom postotku (u odnosu na druge LAGUR-e) nalaze i na vodećim ili sličnim pozicijama koje zahtijevaju visoku razinu obrazovanja. Osim toga, tri od sedam članova Upravnog odbora i rukovoditelj LAGUR-a Plodovi mora čine žene. Žene na ovom području posjeduju i/ili upravljaju mnogim obiteljskim poduzećima, zauzimaju važne položaje u velikim poduzećima za uzgoj i preradu ribe te doprinose prihodima ribarskih obitelji preradom i prodajom ribljih proizvoda. Iako LAGUR Plodovi mora tek kreće s provedbom natječaja, strateški su usmjereni na jačanje i diversifikaciju sektora ribarstva, a velika je vjerojatnost i da će žene biti glavne korisnice takvih projekata.