Poziv na Info dane u okviru Mjere 5.

Pozivamo Vas na Info dane u sklopu predstavljanja Natječaja u okviru Mjere 5. ” Skraćivanje lanca opskrbe te plasman ribe i proizvoda ribarstva i akvakulture”. Info dani će se održati u razdoblju od 12.12.-18.12.2019. od 08:00-15:00h u prostorijama Lokalne agencijske grupe u ribarstvu “Plodovi mora” na aderesi Trg Marnjive 23, 23271 Kali.

Za sve informacije kontaktirajte nas na e-mail info@lagurplodovimora.hr ili na broj telefona 023/332 239.