Poziv na besplatne radionice za prijavu na LAGUR natječaj

Pozivamo Vas na predstavljanje Natječaja u sklopu Mjere 5. “Skraćivanje lanca opskrbe te plasman ribe i proizvoda ribarstva i akvakulture” i besplatne radionice za prijavitelje. Svi sudionici dobit će sav materijal potreban za sudjelovanje. Radionice će se održati u razdoblju od 18.12. – 20.12.2019. u Kalima, Salima te gradu Zadru u popodnevnim satima.

Za sudjelovanje na radionici potrebno je ispuniti prijavu koja se nalazi u prilogu ove objave. Prijave se zaprimaju najkasnije do utorka 17.12.2019. do 12:00 h . Raspored  radionica odredit će se naknadno ovisno o zaprimljenim prijavama.

Popunjene prijavnice je potrebno poslati na e-mail adresu: info@lagurplodovimora.hr

PRIJAVNICA ZA RADIONICU