Objavljena izmjena Pravilnika o ribolovnim mogućnostima za ribolov srdelarom

U Narodnim novinama broj 111/18 od 12. prosinca objavljen je Pravilnik o izmjenama Pravilnika o ribolovnim mogućnostima u gospodarskom ribolovu na moru okružujućom mrežom plivaricom – srdelarom. Ovaj Pravilnik propisuje zabranu ribolova okružujućom mrežom plivaricom srdelarom u cijelom ribolovnom moru Republike Hrvatske od 16. prosinca u 12:00 sati do 15. siječnja u 24:00 sata. Iznimno je za plovila čija dužina ne prelazi 12 metara preko svega dozvoljeno obavljanje ribolova okružujućom mrežom plivaricom srdelarom od 16. do 24. prosinca u 12:00 sati.

Neposredno po isteku navedene zabrane nastavit će se privremena obustava ribolovnih aktivnosti u trajanju od 16. siječnja 2019. godine u 00:00 sati do 14. veljače u 24:00 sata (30 dana), dok se tijekom preostalog razdoblja do kraja veljače zadržava dosadašnje ograničenje od maksimalno 5 ribolovnih dana po plovilu i maksimalno 35t male plave ribe s prilovom po plovilu (13.12.2018.).

Izvor: Ministarstvo poljoprivrede; Uprava ribarstva