Objavljen NOVI Pravilnik o registraciji i odobravanju objekata te o registraciji subjekata u poslovanju s hranom

Pravilnik o registraciji i odobravanju objekata te o registraciji subjekata u poslovanju s hranom objavljen je u Narodnim novinama 123/2019 te stupa na snagu 21. prosinca 2019. godine.

Pravilnikom se propisuje:

1. postupci registracije i odobravanja objekta te postupak registracije subjekata u poslovanju s hranom

2. način vođenja upisnika objekata i subjekata u poslovanju s hranom

3. uvjete kojima moraju udovoljavati objekti u poslovanju s hranom

4. posebna pravila o izravnoj prodaji kroz kratke lance opskrbe malim količinama primarnih proizvoda životinjskog podrijetla kojima proizvođač opskrbljuje krajnjeg potrošača ili lokalni objekt u maloprodaji koji izravno opskrbljuje krajnjeg potrošača.

Pozivaju se svi potencijalni prijavitelji na LAGUR natječaj u okviru Mjere 5. Skraćivanje lanca opskrbe te plasman ribe i proizvoda ribarstva i akvakulture, ali i drugi, da obrate pozornost na nova pravila u slučaju ulaganja u lokalnu maloprodaju (prodavaonica na području iste i/ili susjedne županije u kojoj se ta hrana prodaje izravno krajnjem potrošaču); lokalnu turističku ponudu (prodaja proizvoda objektu koji se bavi pružanjem turističkih usluga na području iste i/ili susjedne županije); u pripremu proizvoda ribarstva (djelatnost u ribarnici u kojoj se svježi proizvodi ribarstva podvrgavaju postupku koji utječe na njihovu anatomsku cjelovitost – čišćenje ribe, uklanjanje glave, vađenje utrobe, rezanje na odreske, filetiranje i rezanje na komade) ili ribarnicu (maloprodajni objekt u kojem se prodaju proizvodi ribarstva, živi školjkaši, živi bodljikaši, živi plaštenjaci i živi morski puževi te može obavljati djelatnost pripreme proizvoda ribarstva).

Pravilnik možete skinuti ovdje ili ga pronaći na poveznici NN 123/2019.