Najava novog Natječaja LAGUR-a “Plodovi mora” u okviru Mjere 3.

LAGUR “Plodovi mora” uskoro raspisuje Natječaj u okviru Mjere 3. “Skraćivanje lanca opskrbe, plasman ribe i proizvoda ribarstva i akvakulture te jačanje pozicije lokalnog ribarskog sektora”.

Obavještavamo sve zainteresirane korisnike da su u tijeku posljednje pripreme za objavu Natječaja u okviru Mjere 3. “Skraćivanje lanca opskrbe, plasman ribe i proizvoda ribarstva i akvakulture te jačanje pozicije lokalnog ribarskog sektora”, iz LRSR Plodova mora u okviru specifičnog cilja 2. “Jačanje ribarske zajednice, povećanje dohotka, očuvanje i otvaranje novih radnih mjesta”.

LAGUR Natječaj za dodjelu potpore projektima u okviru Mjere 3. raspisati će se sukladno Pravilniku o uvjetima, kriterijima, načinu odabira, financiranja i provedbe lokalnih razvojnih strategija u ribarstvu NN 27/2019, 77/2020) i Smjernicama za provedbu lokalnih razvojnih strategija u ribarstvu.

Ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore za sufinanciranje Mjere 3. u ovom LAGUR Natječaju iznosi 3.564.448,10 HRK.

Prihvatljivi nositelji projekta u okviru provedbe LAGUR Natječaja za Mjeru 3 su: Jedinice lokalne samouprave, turističke zajednice, ustanove, udruge, LAGUR, fizičke osobe. subjekti u ribarstvu, organizacije subjekata u ribarstvu, druga mikro, mala i srednja te velika poduzeća.

U okviru Mjere 3. prihvatljive su sljedeće aktivnosti:

3.1.1. Ulaganje u rekonstrukciju, nabavu, adaptaciju, i/ili uređenje i opremanje nepokretnih (riblji restorani, kušaonice i drugi slični prodajni prostori) ili pokretnih/montažnih (prodajni štandovi, vozila i plovila, prodajne kućice, kiosci i sl.) objekata s ciljem razvoja gastro punkta za prodaju proizvoda ribarstva i akvakulture spremnih za konzumaciju;

3.1.2. Ulaganja u izgradnju, nabavu, rekonstrukciju, adaptaciju i/ili uređenje i opremanje  maloprodajnih prostora proizvoda ribarstva i akvakulture – nepokretnih, zatvorenih ili otvorenih (trgovine, ribarnice i drugi slični prodajni prostori) ili pokretnih/ montažnih (prodajni štandovi, ribarnice na kotače, plutajuće ribarnice, kiosci, prodajne kućice i drugi slični prodajni prostori).

3.2.1. Izgradnja, dogradnja i opremanje komunalne infrastrukture potrebne za uspostavu prodajnih mjesta svježih i gotovih proizvoda ribarstva i akvakulture ili postojećih ili novih objekata u svrhu udovoljavanja zakonski propisanim minimalnim tehničkim uvjetima prodaje i higijenskog standarda;

3.2.2. Osmišljavanje i razvoj jedinstvene oznake i vizualnog identiteta temeljenim na zajedničkim obilježjima lokalnih proizvoda ribarstva i akvakulture te cjelokupne ribarske zajednice LAGUR područja.

3.3.1. Potpore za organizaciju i provedbu ili pohađanje (specijaliziranih) edukativnih programa i tečajeva u svrhu unaprjeđenja obavljanja ribarskih i dopunskih djelatnosti i/ili djelatnosti vezane uz akvakulturu.

  • U okviru Mjere 3. prihvatljive su i zajedničke aktivnosti koje se provode u sklopu neke od glavnih aktivnosti . Zajedničke aktivnosti u okviru Mjere 3 su:

3a Izrada i razvoj strategija (brand, marketinške, komunikacijske i sl.) i/ili promotivne aktivnosti vezane uz predmet potpore;

3b Razvoj tehnologija za prodaju proizvoda ribarstva i akvakulture te razvoj modela suradnje ribara i kupaca/ugostitelja/prerađivača;                 

3c Opći troškovi

Nositelj projekta/partner (ako je primjenjivo) koji ostvaruju pravo na potporu za provedbe aktivnosti u okviru Mjere 3. moraju ispunjavati sve uvjete i obveze koji će biti detaljno propisani LAGUR Natječajem. Natječajem će se također iznos raspoloživih sredstava, uvjeti prihvatljivosti projekta, nositelja projekta, prihvatljivi i neprihvatljivi troškovi te kriteriji odabira, s pratećom dokumentacijom, detaljan postupak odabira projekata, visina i intenzitet potpore s jasno definiranim kriterijima uvećanja intenziteta potpore (ako je primjenjivo) , način, uvjeti i rokovi prijave projekta, rok provedbe projekta…