NAJAVA NATJEČAJA ZA MJERU 5_SKRAĆIVANJE LANCA OPSKRBE TE PLASMAN RIBE I PROIZVODA RIBARSTVA I AKVAKULTURE