Mjera 5. „Skraćivanje lanca opskrbe te plasman ribe i proizvoda ribarstva i akvakulture“

MJERA 5. “SKRAĆIVANJE LANCA OPSKRBE TE PLASMAN RIBE I PROIZVODA RIBARSTVA I AKVAKULTURE”

Dana 06. svibnja 2021. LAGUR „Plodovi mora“ objavio je LAGUR natječaj u okviru Mjere 5. „Skraćivanje lanca opskrbe te plasman ribe i proizvoda ribarstva i akvakulture“ iz Lokalne razvojne strategije u ribarstvu 2014. – 2020. LAGUR-a „Plodovi mora.

Radionice za zainteresirane prijavitelje će se održavati do 14. svibnja 2021. u uredu LAGUR-a Plodovi mora, na adresi Trg Marnjive 23, Kali. Molimo sve zainteresirane za radionicu da svoj dolazak zbog epidemiološke situacije prethodno najave na broj  023/333-239 ili na 097/6056-676.

Natječaj je namijenjen: jedinicama lokalne samouprave; subjektima u ribarstvu i udruženjima u ribarstvu; drugim mikro, malim i srednjim te velikim poduzećima; fizičkim osobama; turističkim zajednicama i javnim ustanovama (samo za podmjeru 5.1.); komunalnim poduzećima i trgovačkim društvima u većinskom vlasništvu JLS (samo za podmjeru 5.3.).

Rok za podnošenje projektnih prijava počinje teći od 15.05.2021. godine i traje do 05.07.2021. godine.

Rok za plaćanje svih računa je do 31.12.2022, a krajnji rok za provedbu projekta završava danom podnošenja konačnog Zahtjeva za isplatu.

Najniža vrijednost potpore po projektu iznosi 37.735,00  HRK.

Najviša vrijednost potpore po projektu iznosi 1.509.400,00 HRK.

Intenzitet javne potpore iznosi od 50% do 100% ukupnih prihvatljivih troškova.

Predmet ovog Natječaja je dodjela javne potpore za provedbu projekata u okviru Mjere 5.  s ciljem dodavanja vrijednosti, stvaranja radnih mjesta, privlačenja mladih u svim fazama opskrbnog lanca proizvoda ribarstva i akvakulture. Cilj Mjere 5. je poticanje diversifikacije unutar ili izvan gospodarskog ribolova, cjeloživotnog učenja i stvaranja radnih mjesta u ribarstvenom i akvakulturnom sektoru; promicanje društvene dobrobiti i kulturne baštine u ribarstvenim i akvakulturnim područjima, uključujući ribarstvenu, akvakulturnu i pomorsku kulturnu baštinu; jačanje uloge ribarstvenih zajednica u lokalnom razvoju i upravljanju lokalnim ribarstvenim resursima te pomorskim aktivnostima na području LAGUR-a Plodovi mora.
Cilj je, također, povećati dostupnost svježe lokalne ribe i proizvoda ribarstva i akvakulture na području LAGUR-a te pronaći nove modele i kanale suradnje u svrhu povezivanja ribara s kupcima, ugostiteljima ili prerađivačima. Ovom mjerom želi se doprinijeti zaštiti zdravlja i sigurnosti potrošača te smanjiti crno tržište prodaje ribe čime će se pospješiti konzumacija lokalne svježe ribe, a time i povećati prihodi lokalnog stanovništva.