Ministarstvo ribarstva izdaje novi Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere IV.4. „Prerada proizvoda ribarstva i akvakulture“ za razdoblje 2017.-2020.

Na temelju članka 10. stavka 1. Pravilnika o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere IV.4. »Prerada proizvoda ribarstva i akvakulture« za razdoblje 2017. – 2020. (Narodne novine, broj 110/18), Ministarstvo poljoprivrede objavljuje:

NATJEČAJ za dodjelu potpore u okviru mjere IV.4. »Prerada proizvoda ribarstva i akvakulture

Predmet natječaja su ulaganja u preradu proizvoda ribarstva i akvakulture sukladno članku 3. Pravilnika o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere IV.4. »Prerada proizvoda ribarstva i akvakulture« za razdoblje 2017. – 2020. (Narodne novine broj 110/18) (u daljnjem tekstu: Pravilnik). Rok za podnošenje Zahtijeva za potporu počeo je teći od 23. veljače 2019., a Natječaj je otvoren za podnošenje Zahtijeva za potporu do 01. srpnja 2019. godine.

Pravilnik je dostupan na službenim mrežnim stranicama Narodnih novina  i Ministarstva poljoprivrede, Uprava ribarstva.  Na službenim stranicama Ministarstva poljoprivrede, Uprava ribarstva možete pronaći upute i vodiče, te sve potrebne obrasce za prijavu Natječaja.