Javni poziv za iskaz interesa za sudjelovanje u ocjenjivanju prijava na Natječaj LAGUR-a “Plodovi mora”

Lokalna akcijska grupa u ribarstvu „Plodovi mora“ objavljuje javni poziv na iskaz interesa za imenovanje u Ocjenjivački odbor LAGUR-a “Plodovi mora” u postupku odabira projekata u okviru Mjere 5. Skraćivanje lanca opskrbe te plasman ribe i proizvoda ribarstva i akvakulture iz LRSR LAGUR-a “Plodovi mora” 2014.-2020. Pozivaju se sve zainteresirane osobe sa znanjem u području pripreme i provedbe projekata i/ili osobe s iskustvom u ocjenjivanju projekata da iskažu interes za uključivanje u Ocjenjivački odbor u postupku odabira projekata na LAGUR razini u okviru Mjere 5.

Zainteresirane osobe imenovat će se za članove Ocjenjivačkog odbora LAGUR-a  „Plodovi mora“, sastavljen od tri člana uz naknadu o čijoj visini će odlučiti Upravni odbor LAGUR-a. Zadaća ocjenjivačkog odbora je dodjela bodova po kriterijima odabira.

Prijave je potrebno dostaviti najkasnije do 08.06.2020.

Rok za dostavu prijava se produžuje do 12.06.2020.

Detaljnije informacije o Javnom pozivu i Obrazac za prijavu možete preuzeti u sljedećim prilozima: