POPIS GOSPODARSKIH SUBJEKATA S KOJIMA LOKALNA AKCIJSKA GRUPA U RIBARSTVU PLODOVI MORA, KAO JAVNI NARUČITELJ, NE SMIJE SKLAPATI UGOVORE O JAVNOJ NABAVI

Lokalna akcijska grupa u ribarstvu Plodovi mora je u sukobu interesa i ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi, sa sljedećim gospodarskim subjektima:

1. Općina Kali, Trg Marnjive 23, 23272 Kali
2. Općina Kukljica, Kukljica 1, 23271 Kukljica
3. Općina Preko, Trg Hrvatske nezavisnosti 2, 23272 Preko
4. Općina Sali, Sali 1, 23281 Sali
5. Općina Privlaka, Ivana Pavla II 46, 23233 Privlaka
6. Grad Zadar, Narodni trg 1, 23000 Zadar
7. Grad Nin, Višeslavov trg 1, 23232 Nin
8. Sveučilište u Zadru, Mihovila Pavlinovića 1, 23000 Zadar
9. Kali tuna d.o.o., Put Vele luke 70, 23272 Kali
10. Cromaris d.o.o., Gaženička cesta 4b, 23000 Zadar
11. Tajer d.o.o., Grgura Budislavića 82, 23000 Zadar
12. Tome, obrt za ribarstvo i turizam, Sali II 42, 23281 Sali
13. RZ Omega 3, Sv. Lovre 64, 23272 Kali
14. RZ Zadar, Augusta Šenoe 20, 23000 Zadar
15. R.O. Ramov Denis, Šetnica hrvatskog branitelja Ivana Klarina 5, 23287 Veli rat
16. Čedo Školjarev, obrt za ribarstvo, Put male luke 70, 23272 Kali
17. Udruga za promicanje ekološke proizvodnje hrane, zaštite okoliša i održivog razvoja “EKO-ZADAR”, Špire Brusine 12, 23000 Zadar
18. Otočni Sabor, R.K. Jeretova 5, 23000 Zadar
19. LAG Mareta, Trg Hrvatske nezavisnosti 2, 23272 Preko
20. Društvo za zaštitu prirodne i kulturne baštine otoka Silbe – Samotvorac, Silba 412, 23295 Silba


Pravilnik o provedbi postupka javne nabave

Izmjena Pravilnika o provedbi postupka javne nabave – promjena valute (od 18.03.2023.)

Izmjena-Plana nabave 2023.

Plan nabave 2023.

Plan nabave 2022. 

Plan nabave 2021.

POSTUPCI JEDNOSTAVNE NABAVE U 2023. GODINI 

  • JN 03/23 Izrada Lokalne razvojne strategije u ribarstvu LAGUR-a “Plodovi mora” za programsko razdoblje 2021. – 2027.
    Postupkom jednostavne nabave odabrana je ponuda Bilaver savjetovanja d.o.o. Jednostavna nabava realizirana je sklapanjem Ugovora s navedenim subjektom.
    Dana 06.09.2023. objavljuje se Obavijest o odabiru.