ORGANIZACIJA I PROVEDBA MANIFESTACIJA I DRUGIH DOGAĐANJA VEZANIH UZ RIBARSTVO I MORSKI OKOLIŠ

Dana 8. srpnja 2019. LAGUR „Plodovi mora“ objavio LAGUR natječaj u okviru Mjere 8. „Organizacija i provedba manifestacija i drugih događanja vezanih uz ribarstvo i morski okoliš“ iz Lokalne razvojne strategije u ribarstvu 2014. – 2020. LAGUR-a „Plodovi mora“.

Natječaj je namijenjen jedinicama lokalne samouprave, turističkim zajednicama, ustanovama, udrugama, subjektima u ribarstvu, udruženjima u ribarstvu i drugim poduzećima te, dodatno, komunalnim poduzećima i trgovačkim društvima u većinskom vlasništvu JLS-a za provedbu ekoloških akcija i čišćenja podmorja.

• Rok za podnošenje projektnih prijava počinje teći od 08.07.2019. godine i traje do 30.09.2019. godine.

  • Prijave poslane od 8.7.2019. do 18.8.2019. do 24:00 h ulaze u prvi krug ocjenjivanja.
  • Prijave poslane od 19.8.2019. od 00:00 h do 30.9.2019. do 24:00 h ulaze u drugi krug ocjenjivanja.
  • Rok za provedbu projekta: 31.12.2019.

• Najniža vrijednost potpore po projektu iznosi 30.188,00  HRK.

• Najviša vrijednost potpore po projektu iznosi 301.880,00 HRK.

  • Osnovni intenzitet javne potpore iznosi 50% ukupnih prihvatljivih troškova. Iznimno, u slučaju kad je nositelj projekta javnopravno tijelo, intenzitet potpore iznosi 100% ukupnih prihvatljivih troškova. U slučaju da projekt zadovoljava kriterij zajedničkog korisnika ukupni intenzitet potpore iznosi 70% prihvatljivih troškova. U slučaju da projekt zadovoljava kriterij zajedničkog interesa, ukupni intenzitet potpore iznosi 80% prihvatljivih troškova. Ako projekt zadovoljava oba kriterija, intenzitet potpore iznosi 100% prihvatljivih troškova projekta.

Predmet Natječaja je dodjela javne potpore za provedbu Mjere 8. u okviru odobrene LRSR s ciljem jačanja uloga ribarstvenih zajednica u lokalnom razvoju i upravljanju lokalnim ribarstvenim resursima te pomorskim aktivnostima; promicanja društvene dobrobiti i kulturne baštine u ribarstvenim i akvakulturnim područjima, uključujući ribarstvenu, akvakulturnu i pomorsku kulturnu baštinu; jačanja i iskorištavanja prednosti koje se odnose na okoliš u ribarstvenim i akvakulturnim područjima, uključujući i aktivnosti za ublažavanje učinaka klimatskih promjena.

Svrha Natječaja je promocija i valorizacija ribarstva i ribarstvenog područja, povezivanje znanosti i struke putem razvoja manifestacija i događanja povezanih s ribarstvom i akvakulturom, razmjena iskustva i stvaranje poslovnih prilika kroz organizaciju manifestacija i događanja na temu ribarstva/akvakulture, bilo da se radi o znanstvenim, stručnim, edukativnim, kulturnim, gastronomskim ili bilo kakvim drugim manifestacijama.

 

TEKST NATJEČAJA “Organizacija i provedba manifestacija i drugih događanja vezanih uz ribarstvo i morski okoliš”

IZMJENA Natječaja – 16. siječnja 2020.

Članak 4. stavak (3) natječaja mijenja se i glasi:

                                                             Članak 4.

(3) Ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore za sufinanciranje Mjere 8. u ovom LAGUR Natječaju iznosi 616.589,90 HRK.

Izmijenjeni TEKST Natječaja “Organizacija i provedba manifestacija i drugih događanja vezanih uz ribarstvo i morski okoliš”