Natječaj u okviru Mjere 5. Skraćivanje lanca opskrbe te plasman ribe i proizvoda ribarstva i akvakulture – ZATVOREN!

SKRAĆIVANJE LANCA OPSKRBE TE PLASMAN RIBE I PROIZVODA RIBARSTVA I AKVAKULTURE

Dana 16. prosinca 2019. LAGUR „Plodovi mora“ objavio je LAGUR natječaj u okviru Mjere 5. „Skraćivanje lanca opskrbe te plasman ribe i proizvoda ribarstva i akvakulture“ iz Lokalne razvojne strategije u ribarstvu 2014. – 2020. LAGUR-a „Plodovi mora.

Natječaj je namijenjen: jedinicama lokalne samouprave; subjektima u ribarstvu i udruženjima u ribarstvu; drugim mikro, malim i srednjim te velikim poduzećima; fizičkim osobama; turističkim zajednicama i javnim ustanovama (samo za podmjeru 5.1.); komunalnim poduzećima i trgovačkim društvima u većinskom vlasništvu JLS (samo za podmjeru 5.3.).

Rok za podnošenje projektnih prijava počinje teći od 30.12.2019. godine i traje do 03.04.2020. godine.

Napomena: Rok za podnošenje projektnih prijava traje do 01.05.2020. (izmjena 30.03.2020., 11:00 h).

Rok za provedbu projekta: 31.12.2021.

Najniža vrijednost potpore po projektu iznosi 377.350,00  HRK.

Napomena: Najniža vrijednost potpore po projektu u ovom natječaju mijenja se te iznosi 37.735,00 HRK (izmjena: 23.12.2019.)

Najviša vrijednost potpore po projektu iznosi 1.509.400,00 HRK.

Intenzitet javne potpore iznosi od 50% do 100% ukupnih prihvatljivih troškova.

IZMJENA NATJEČAJA:

  • čl. 4, stavak (2) mijenja se i glasi: Rok za plaćanje svih računa je do 31.12.2021, a krajnji rok za provedbu projekta završava danom podnošenja konačnog Zahtjeva za isplatu.“
  • čl. 4, stavak (3) mijenja se i glasi: „Rok za podnošenje Zahtjeva za isplatu počinje teći danom izdavanja Odluke o dodjeli sredstava.“
  • čl. 27, poglavlje Jednokratna isplata mijenja se i glasi: „Krajnji rok za podnošenje Zahtjeva za isplatu 1 (jedna) godina od izdavanja Odluke o dodjeli sredstava.“
  • čl. 27, poglavlje Isplata u ratama mijenja se i glasi: „Krajnji rok za podnošenje svih Zahtjeva za isplatu 1 (jedna) godina od izdavanja Odluke o dodjeli sredstava.“ i „Zahtjev za isplatu moguće je poslati u maksimalno 12 (dvanaest) rata.“

Promjene stupaju na snagu 31.01.2020.

IZMJENA NATJEČAJNE DOKUMENTACIJE:
– Dana 25. ožujka 2021. postavljena je verzija 2.1. Obrasca 6.B Zahtjev za isplatu – Izjava o izdacima. Unutar radnih listova “Nositelj – Izjava o izdacima”, “Partner 1 – Izjava o izdacima” te “Partner 2 – Izjava o izdacima” unutar Tablice 1 – “Izravni troškovi i ostali opći troškovi” dodani su stupci (plaćeni izdatak bez PDV-a), stupac (iznos PDV-a), te stupac (ukupan iznos plaćenog izdatka).

Predmet ovog Natječaja je dodjela javne potpore za provedbu projekata u okviru Mjere 5.  s ciljem dodavanja vrijednosti, stvaranja radnih mjesta, privlačenja mladih u svim fazama opskrbnog lanca proizvoda ribarstva i akvakulture. Cilj Mjere 5. je poticanje diversifikacije unutar ili izvan gospodarskog ribolova, cjeloživotnog učenja i stvaranja radnih mjesta u ribarstvenom i akvakulturnom sektoru; promicanje društvene dobrobiti i kulturne baštine u ribarstvenim i akvakulturnim područjima, uključujući ribarstvenu, akvakulturnu i pomorsku kulturnu baštinu; jačanje uloge ribarstvenih zajednica u lokalnom razvoju i upravljanju lokalnim ribarstvenim resursima te pomorskim aktivnostima na području LAGUR-a Plodovi mora.
Cilj je, također, povećati dostupnost svježe lokalne ribe i proizvoda ribarstva i akvakulture na području LAGUR-a te pronaći nove modele i kanale suradnje u svrhu povezivanja ribara s kupcima, ugostiteljima ili prerađivačima. Ovom mjerom želi se doprinijeti zaštiti zdravlja i sigurnosti potrošača te smanjiti crno tržište prodaje ribe čime će se pospješiti konzumacija lokalne svježe ribe, a time i povećati prihodi lokalnog stanovništva.

REZULTATI

Redni broj Naziv nositelja projekta Naziv projekta Dodijeljeni iznos bodova Dodijeljeni intenzitet potpore Iznos prihvatljivih troškova
1. Eva, obrt za ugostiteljstvo  Gugulo 23 80% 320.122,54
2. Kali tuna d.o.o. Adaptacija objekta za brzu ishranu ribljim proizvodima – “Srdela snack” 14 50% 86.048,22

Rang lista i podatci o odobrenim projektima sa sažetcima projekata