Mjera 4. Poticanje alternativnih načina zarade i inovativnog poduzetništva

MJERA 4. „POTICANJE ALTERNATIVNIH NAČINA ZARADE I INOVATIVNOG PODUZETNIŠTVA

 

Dana 12. kolovoza 2022. LAGUR „Plodovi mora“ objavio je LAGUR natječaj u okviru Mjere 4. „Poticanje alternativnih načina zarade i inovativnog poduzetništva“ iz Lokalne razvojne strategije u ribarstvu 2014. – 2020. LAGUR-a „Plodovi mora.

Informativne radionice za zainteresirane prijavitelje će se održavati isključivo uz prethodnu najavu u razdoblju od 22.8. do 01.09.2022. Molimo zainteresirane da se jave na jedan od kontakata kako bismo dogovorili mjesto i vrijeme održavanja.

Prihvatljivi korisnici: subjekti u ribarstvu i organizacije subjekata u ribarstvu; druga mikro, mala i srednja te velika poduzeća; fizičke osobe.

Rok za podnošenje projektnih prijava počinje teći od 02.09.2022. godine i traje do 16.09.2022. godine.

Rok za plaćanje svih računa je 31.12.2023, a krajnji rok za provedbu projekta završava danom podnošenja konačnog Zahtjeva za isplatu.

Najviša vrijednost potpore po projektu iznosi 150.000,00 HRK.

  • Prihvatljive aktivnosti:

4.1.1. Potpore za pohađanje edukativnih programa te potpore za administrativnu i savjetodavnu pomoć za pokretanje poslovanja, vezane uz predmet potpore koja se traži

4.1.2. Ulaganja u izgradnju, nabavu, rekonstrukciju, adaptaciju i/ili uređenje i opremanje prostora za obavljanje dopunske djelatnosti

4.1.3. Promotivne/marketinške aktivnosti

  • Pod pojmom dopunskih djelatnosti smatraju se:
  • edukativne djelatnosti: krpanje mreža; korištenje tradicionalnih alata ribarstva; tečajevi tradicionalnog obalnog ribolova; škola ribarenja;
  • turističke i ugostiteljske djelatnosti: turistički ribolov; vožnja tradicionalnim brodom, prikaz tradicionalnih ribarskih tehnika i alata; ribarske kolibe/kapetanove kuće – smještaj u lokalnom pomorskom duhu;
  • komplementarne djelatnosti: proizvodnja leda za očuvanje ribe, izrada ambalaže za transport ribe, izrada čamca za ribolov
  • kreativne i inovativne djelatnosti: izrada nakita, suvenira i odjeće od riblje kože, kostiju i sl. čime bi se smanjio riblji otpad, a time i zagađenje mora.

Popis djelatnosti nije konačan, ali sve djelatnosti moraju biti vezane uz ribarstvo i/ili akvakulturu LAGUR područja.