Mjera 3. “Skraćivanje lanca opskrbe, plasman ribe i proizvoda ribarstva i akvakulture te jačanje pozicije lokalnog ribarskog sektora” – ref. oznaka 3-1-05-23

MJERA 3. “SKRAĆIVANJE LANCA OPSKRBE, PLASMAN RIBE I PROIZVODA RIBARSTVA I AKVAKULTURE TE JAČANJE POZICIJE LOKALNOG RIBARSKOG SEKTORA”

Dana 07. travnja 2023. LAGUR „Plodovi mora“ objavio je LAGUR natječaj u okviru Mjere 3. „Skraćivanje lanca opskrbe, plasman ribe i proizvoda ribarstva i akvakulture te jačanje pozicije lokalnog ribarskog sektora“ iz Lokalne razvojne strategije u ribarstvu 2014. – 2020. LAGUR-a „Plodovi mora.

Radionice za zainteresirane prijavitelje će se održavati online uz prethodnu najavu zainteresiranih na: natjecaji@lagurplodovimora.hr.

Prihvatljivi korisnici: jedinice lokalne samouprave; subjekti u ribarstvu, organizacije subjekata u ribarstvu; druga mikro, mala i srednja te velika poduzeća; fizičke osobe;  turističke zajednice, udruge, javne ustanove (samo za aktivnost 3.3.1) te komunalna poduzeća i trgovačka društva u većinskom vlasništvu JLS-a (samo za aktivnost 3.2.1.).

Rok za podnošenje projektnih prijava počinje teći od 07.04.2023. godine i traje do 08.05.2023. godine.

Rok za plaćanje svih računa je do 31.12.2023, a krajnji rok za provedbu projekta završava danom podnošenja konačnog Zahtjeva za isplatu.

Najviša vrijednost potpore po projektu iznosi 135.000,00 EUR.

Intenzitet javne potpore iznosi od 50% do 100% ukupnih prihvatljivih troškova.

Prihvatljive aktivnosti su:

3.1.1. Ulaganje u rekonstrukciju, nabavu, adaptaciju, i/ili uređenje i opremanje nepokretnih (riblji restorani, kušaonice i drugi slični prodajni prostori) ili pokretnih/montažnih (prodajni štandovi, vozila i plovila, prodajne kućice, kiosci i sl.) objekata s ciljem razvoja gastro punkta za prodaju proizvoda ribarstva i akvakulture spremnih za konzumaciju;

3.1.2. Ulaganja u izgradnju, nabavu, rekonstrukciju, adaptaciju i/ili uređenje i opremanje maloprodajnih  nepokretnih (zatvorenih ili otvorenih) ili pokretnih/ montažnih objekata te nabava/opremanje specijaliziranih vozila s ciljem razvoja maloprodaje ili povećanja dostupnosti i kvalitete proizvoda ribarstva i akvakulture

3.2.1. Izgradnja, dogradnja i opremanje komunalne infrastrukture potrebne za uspostavu prodajnih mjesta svježih i gotovih proizvoda ribarstva i akvakulture ili postojećih ili novih objekata u svrhu udovoljavanja zakonski propisanim minimalnim tehničkim uvjetima prodaje i higijenskog standarda;

3.2.2. Osmišljavanje i razvoj jedinstvene oznake i vizualnog identiteta temeljenim na zajedničkim obilježjima lokalnih proizvoda ribarstva i akvakulture te cjelokupne ribarske zajednice LAGUR područja.

3.3.1. Potpore za organizaciju i provedbu ili pohađanje (specijaliziranih) edukativnih programa i tečajeva u svrhu unaprjeđenja obavljanja ribarskih i dopunskih djelatnosti i/ili djelatnosti vezane uz akvakulturu.

U okviru Mjere 3. prihvatljive su zajedničke aktivnosti:

3.a Izrada i razvoj strategija (brand, marketinške, komunikacijske i sl.) i/ili promotivne  aktivnosti vezane uz predmet potpore

3.b Razvoj tehnologija za prodaju proizvoda ribarstva i akvakulture te razvoj modela suradnje ribara i kupaca/ugostitelja/prerađivača

REZULTATI NATJECAJA

Redni broj Naziv nositelja projekta Naziv projekta Dodijeljeni broj bodova Dodijeljeni intenzitet potpore Iznos prihvatljivih troškova
1. Ribarska zadruga Zadar Najsvježije među svježim 26 100% 108.455,50 EUR
2. KALDUK, obrt za ribarstvo, vl. Fausto Filipi Peškarija Fast food Filipi 25 100% 144.259,21 EUR
3. OPG Kolega Serđo Pokretanje ugostiteljskog objekta OPG-a Kolega Serđo u mjestu Kali na otoku Ugljanu 25 100% 72.689,25 EUR
4. Grad Zadar Tržnica Bili brig 10 100% 37.478,75 EUR

Konačna rang lista odabranih projekata_ M3 _ 3-1-05-23