MJERA 2. “ULAGANJA U VALORIZACIJU I PROMOCIJU RIBARSKE I MARITIMNE BAŠTINE” – do 01.06.2022. – ref. oznaka 2-1-02-22

MJERA 2. “ULAGANJA U VALORIZACIJU I PROMOCIJU RIBARSKE I MARITIMNE BAŠTINE

Dana 07. ožujka 2022. LAGUR „Plodovi mora“ objavio je LAGUR natječaj u okviru Mjere 2. „Ulaganja u valorizaciju i promociju ribarske i maritimne baštine” Lokalne razvojne strategije u ribarstvu 2014. – 2020. LAGUR-a „Plodovi mora.

Radionice za zainteresirane prijavitelje će se održavati svaki radni dan od 08.03.2022. do 25.03.2022. u uredu LAGUR-a Plodovi mora, na adresi Trg Marnjive 23, Kali uz prethodnu najavu. Raspored radionica na otoku Ugljanu, Dugom otoku te Gradu Zadru održavat će se od 14.03. do 25.03.2022., a točan raspored bit će objavljen na web stranici.

Natječaj je namijenjen: jedinicama lokalne samouprave, turističkim zajednicama, ustanovama, udrugama, subjektima u ribarstvu, organizacijama subjekata u ribarstvu, drugim mikro, malim i srednjim te velikim poduzećima; komunalnim poduzećima i trgovačkim društvima u većinskom vlasništvu JLS-a (samo za projekte koji se odnose na ekološke akcije/akcije čišćenja podmorja).

Rok za podnošenje projektnih prijava počinje teći od 28.03.2022. godine i traje do 16.05.2022. godine.

Napomena: Rok za podnošenje prijava se produljuje i traje do 01.06.2022. godine (Izmjena: 12.05.2022., 08:49)

Rok za plaćanje svih računa je do 31.12.2023, a krajnji rok za provedbu projekta završava danom podnošenja konačnog Zahtjeva za isplatu.

Najviša vrijednost potpore po projektu iznosi 3.500.000,00 HRK.

Intenzitet javne potpore iznosi od 50% do 100% ukupnih prihvatljivih troškova.

Prihvatljive aktivnosti su:

2.1.1.  Izgradnja i/ili rekonstrukcija i/ili adaptacija i/ili opremanje društvenih i/ili kulturnih i/ili interaktivno edukativnih izložbenih objekata i javne turističke infrastrukture u svrhu edukacije i promocije ribarstva i/ili ribarske i maritimne baštine

2.1.2. Ulaganja u nove tehnologije i opremu za kreiranje novih turističkih sadržaja (tematskih staza, ruta, usluga, aktivnosti) te razvoj digitalnih aplikacija, softvera, programa koji se odnose na suvremen pristup ribarskoj i maritimnoj kulturnoj baštini i identitetu u svrhu valorizacije i promocije ribarske i maritimne baštine

2.2.1. Osmišljavanje/razvoj, izrada i provedba edukativnih i zabavnih sadržaja i aktivnosti u svrhu promocije ribarstva i/ili promicanja potrošnje ribe i morskih organizama i/ili valorizacije ribarske i maritimne baštine i/ili očuvanja i zaštiti morskog okoliša (edukativni programi i radionice vezani uz ribarstvo, igraonice, kampanje, pokazne aktivnosti, umjetničke izvedbe, filmovi, aplikacije, publikacije,…)

2.3.1. Potpore organizaciji i provedbi manifestacija i drugih događanja povezanih sa ribarstvom i ribarstvenim područjima (npr. znanstvene konferencije i skupovi, sportsko – ribolovne manifestacije, gastro manifestacije, sajmovi, ekološke akcije i sl.

 

REZULTATI NATJEČAJA

Redni broj Naziv nositelja projekta Naziv projekta Dodijeljeni iznos bodova Dodijeljeni intenzitet potpore Iznos prihvatljivih troškova
1. Općina Sali Rekonstrukcija sportskog igrališta “Petar Lorini” u Salima 31 100% 2.072.909,28
2. Turistička zajednica Općine Sali Saljske užance 28 100% 232.499,47
3. Turistička zajednica Općine Kali Kualjske ribarske noći – Tunuara 26 100% 264.953,01
4. Turistička zajednica mjesta Božava Ribarska manifestacija – Škojera 25 100% 21.533,59
5. Turistička zajednica Općine Sali Tematski park ribarstvo i maslina 23 100% 130.092,54
6. Turistička zajednica Grada Zadra Tuna, sushi and wine festival 20 100% 261.084,36
7. EVA, obrt za ugostiteljstvo, vl. Marko Trešin Blue Fish festival 20 100% 76.502,93
8. Općina Preko Morska avantura 11 100% 637.437,50

Rang lista i podatci o odobrenim projektima sa sažetcima projekata