13. prosinca 2017.
Predavanja za ribare - obrtnike

Predavanja za ribare – obrtnike

Savjetodavna služba organizira predavanja za profesionalne ribare s područja LAGUR-a „Plodovi mora“ - općina Kali, Kukljica, Prkeo i Sali te Grada Zadra i zadarskih otoka sa svim pripadajućim naseljima Grada Zadra.