14. veljače 2019.

Promicanje uloga žena u ribarstvu i akvakulturi

Žene ribarstvenog područja LAGUR-a Plodovi mora sudjelovale u istraživanju Europske komisije, DG Mare i FARNET-a “Understanding and promoting women’s roles in EU fisheries and aquaculture”.
7. siječnja 2019.

Objavljena izmjena Pravilnika o ribolovnim mogućnostima za ribolov srdelarom

U Narodnim novinama broj 111/18 od 12. prosinca objavljen je Pravilnik o izmjenama Pravilnika o ribolovnim mogućnostima u gospodarskom ribolovu na moru okružujućom mrežom plivaricom – srdelarom.
23. siječnja 2018.
Na otoke zadarskog arhipelaga i Grad Zadar preko 16 milijuna kuna

Na otoke zadarskog arhipelaga i Grad Zadar preko 16 milijuna kuna

Lokalnoj akcijskoj grupi u ribarstvu „Plodovi mora“ odobreno je 16.603.400,00 kuna za provedbu Lokalne razvojne strategije u ribarstvu za razdoblje do 2020. godine.
13. prosinca 2017.

5. FARNET-ov seminar 20. – 22.11.2017. u Weidenu, Njemačka

LAGUR Plodovi mora treći puta je sudjelovao na 5. FARNET-ovom seminaru 20. – 22.11.2017. u Weidenu, Njemačka.
13. prosinca 2017.
Pravilnik o športskom i rekreacijskom ribolovu na moru

Pravilnik o športskom i rekreacijskom ribolovu na moru

U „Narodnim novinama“ broj 122/17. je objavljen Pravilnik o športskom i rekreacijskom ribolovu na moru.
13. prosinca 2017.
Predavanja za ribare - obrtnike

Predavanja za ribare – obrtnike

Savjetodavna služba organizira predavanja za profesionalne ribare s područja LAGUR-a „Plodovi mora“ - općina Kali, Kukljica, Prkeo i Sali te Grada Zadra i zadarskih otoka sa svim pripadajućim naseljima Grada Zadra.