13. prosinca 2017.

5. FARNET-ov seminar 20. – 22.11.2017. u Weidenu, Njemačka

LAGUR Plodovi mora treći puta je sudjelovao na 5. FARNET-ovom seminaru 20. – 22.11.2017. u Weidenu, Njemačka.
13. prosinca 2017.
Pravilnik o športskom i rekreacijskom ribolovu na moru

Pravilnik o športskom i rekreacijskom ribolovu na moru

U „Narodnim novinama“ broj 122/17. je objavljen Pravilnik o športskom i rekreacijskom ribolovu na moru.
13. prosinca 2017.
Predavanja za ribare - obrtnike

Predavanja za ribare – obrtnike

Savjetodavna služba organizira predavanja za profesionalne ribare s područja LAGUR-a „Plodovi mora“ - općina Kali, Kukljica, Prkeo i Sali te Grada Zadra i zadarskih otoka sa svim pripadajućim naseljima Grada Zadra.