9. kolovoza 2021.

Mjera 3. “Skraćivanje lanca opskrbe, plasman ribe i proizvoda ribarstva i akvakulture te jačanje pozicije ribarskog sektora” – ref. oznaka 3-1-01-21

2. kolovoza 2021.

Najava novog Natječaja LAGUR-a “Plodovi mora” u okviru Mjere 3.

LAGUR “Plodovi mora” uskoro raspisuje Natječaj u okviru Mjere 3. “Skraćivanje lanca opskrbe, plasman ribe i proizvoda ribarstva i akvakulture te jačanje pozicije lokalnog ribarskog sektora”. Obavještavamo sve zainteresirane korisnike da su u tijeku posljednje pripreme za objavu Natječaja u okviru Mjere 3. “Skraćivanje lanca opskrbe, plasman ribe i proizvoda ribarstva i akvakulture te jačanje pozicije lokalnog ribarskog sektora”, iz LRSR Plodova mora u okviru specifičnog cilja 2. “Jačanje ribarske zajednice, povećanje dohotka, očuvanje i otvaranje novih radnih mjesta”.
6. svibnja 2021.

Mjera 5. „Skraćivanje lanca opskrbe te plasman ribe i proizvoda ribarstva i akvakulture“

6. srpnja 2020.

Radionice za nove LAGUR Natječaje

Povodom objave LAGUR Natječaja u okviru Mjere 4. “Osmišljavanje i provedba obrazovnih i edukativnih aktivnosti u svrhu valorizacije i promocije ribarstva i baštine te promicanja potrošnje ribe i ostalih morskih organizama” te LAGUR Natječaja u okviru Mjere 8. “Organizacija i provedba manifestacija i drugih događanja vezanih uz ribarstvo i morski okoliš” za Vas smo pripremili primjere projekata sa ispunjenim obrascima.
27. svibnja 2020.

Javni poziv za iskaz interesa za sudjelovanje u ocjenjivanju prijava na Natječaj LAGUR-a “Plodovi mora”

Lokalna akcijska grupa u ribarstvu „Plodovi mora“ objavljuje javni poziv na iskaz interesa za imenovanje u Ocjenjivački odbor LAGUR-a “Plodovi mora” u postupku odabira projekata u okviru Mjere 5. Skraćivanje lanca opskrbe te plasman ribe i proizvoda ribarstva i akvakulture iz LRSR LAGUR-a “Plodovi mora” 2014.-2020.
18. svibnja 2020.
Predavanja za ribare - obrtnike

Važno! od 01. lipnja prodajni listovi će se moći ispunjavati isključivo na PGR-u

Ministarstvo poljoprivrede uputilo je obavijest ribarima da se od 1. lipnja prodajni listovi više neće moći ispunjavati u aplikaciji Prvokupci ribe, nego isključivo na Portalu gospodarskog ribarstva (PGR). 
3. travnja 2020.

Poziv za sve lokalne proizvođače i ribare

Pozivaju se svi lokalni proizvođači i ribari s područja LAGUR-a Plodovi mora da nam pošalju svoje oglase, ponude ili kontakte kako bismo ih umrežili sa zainteresiranim kupcima. Na taj način omogućili bismo kupcima lakšu komunikaciju s proizvođačima te beskontaktnu i lakšu dostavu proizvoda.
14. siječnja 2020.

Indikativni plan objave LAGUR Plodovi mora natječaja za 2020. i 2021. godinu

23. prosinca 2019.

Objavljen NOVI Pravilnik o registraciji i odobravanju objekata te o registraciji subjekata u poslovanju s hranom