8. srpnja 2019.

Poziv na besplatne radionice za prijavu na LAGUR natječaj

Pozivamo Vas na predstavljanje natječaja “Organizacija i provedba manifestacija i drugih događanja vezanih uz ribarstvo i morski okoliš” i besplatne radionice za prijavitelje. Nije se potrebno najaviti. Svi sudionici dobit će sav materijal potreban za sudjelovanje.
16. travnja 2019.

Objava novih Pravilnika

U Narodnim novinama broj 38/2019 objavljeni su novi Pravilnici.
9. travnja 2019.
Operativni program za pomorstvo i ribarstvo

Ministarstvo ribarstva izdaje novi Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere IV.4. „Prerada proizvoda ribarstva i akvakulture“ za razdoblje 2017.-2020.

Na temelju članka 10. stavka 1. Pravilnika o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere IV.4. »Prerada proizvoda ribarstva i akvakulture« za razdoblje 2017. – 2020. (Narodne novine, broj 110/18), Ministarstvo poljoprivrede objavljuje: NATJEČAJ za dodjelu potpore u okviru mjere IV.4. »Prerada proizvoda ribarstva i akvakulture
14. veljače 2019.

Promicanje uloga žena u ribarstvu i akvakulturi

Žene ribarstvenog područja LAGUR-a Plodovi mora sudjelovale u istraživanju Europske komisije, DG Mare i FARNET-a “Understanding and promoting women’s roles in EU fisheries and aquaculture”.
7. siječnja 2019.

Objavljena izmjena Pravilnika o ribolovnim mogućnostima za ribolov srdelarom

U Narodnim novinama broj 111/18 od 12. prosinca objavljen je Pravilnik o izmjenama Pravilnika o ribolovnim mogućnostima u gospodarskom ribolovu na moru okružujućom mrežom plivaricom – srdelarom.
23. siječnja 2018.
Na otoke zadarskog arhipelaga i Grad Zadar preko 16 milijuna kuna

Na otoke zadarskog arhipelaga i Grad Zadar preko 16 milijuna kuna

Lokalnoj akcijskoj grupi u ribarstvu „Plodovi mora“ odobreno je 16.603.400,00 kuna za provedbu Lokalne razvojne strategije u ribarstvu za razdoblje do 2020. godine.
13. prosinca 2017.

5. FARNET-ov seminar 20. – 22.11.2017. u Weidenu, Njemačka

LAGUR Plodovi mora treći puta je sudjelovao na 5. FARNET-ovom seminaru 20. – 22.11.2017. u Weidenu, Njemačka.
13. prosinca 2017.
Pravilnik o športskom i rekreacijskom ribolovu na moru

Pravilnik o športskom i rekreacijskom ribolovu na moru

U „Narodnim novinama“ broj 122/17. je objavljen Pravilnik o športskom i rekreacijskom ribolovu na moru.
13. prosinca 2017.
Predavanja za ribare - obrtnike

Predavanja za ribare – obrtnike

Savjetodavna služba organizira predavanja za profesionalne ribare s područja LAGUR-a „Plodovi mora“ - općina Kali, Kukljica, Prkeo i Sali te Grada Zadra i zadarskih otoka sa svim pripadajućim naseljima Grada Zadra.