5. FARNET-ov seminar 20. – 22.11.2017. u Weidenu, Njemačka

LAGUR Plodovi mora treći puta je sudjelovao na 5. FARNET-ovom seminaru 20. – 22.11.2017. u Weidenu, Njemačka. Seminar i radionice na temu „Integracija akvakulture unutar lokalne zajednice“ bile su namijenjene svim europskim lokalnim akcijskim grupama u ribarstvu i osobama koje rade u sektoru akvakulture. Na brojnim panelima i radionicama raspravljalo se o ključnim izazovima s kojima se suočavaju proizvođači u akvakulturi u teritorijalnoj integraciji i kako LAGUR-i mogu djelovati kako bi pomogli u rješavanju tih problema. Voditeljica Nina Mrkonja sudjelovala je u panel diskusiji u kojoj je predstavila akvakulturu našeg područja koja je iznimno razvijena i važna za gospodarski razvoj. LAGUR Tirschenreuth, domaćin seminara, najavio je posjet svojih članova Hrvatskoj i našem LAGUR-u kako bi se upoznali sa ribarstvom na našem području i stvorili veze za daljnju suradnju.