Mjera 1. „Smanjenje utjecaja djelatnosti ribarstva i marikulture na okoliš” – ref. oznaka 1-1-02-22

MJERA 1. „SMANJENJE UTJECAJA DJELATNOSTI RIBARSTVA I MARIKULTURE NA OKOLIŠ

 

Dana 27. lipnja 2022. LAGUR „Plodovi mora“ objavio je LAGUR natječaj u okviru Mjere 1. „Smanjenje utjecaja djelatnosti ribarstva i marikulture na okoliš“ iz Lokalne razvojne strategije u ribarstvu 2014. – 2020. LAGUR-a „Plodovi mora.

Radionice za zainteresirane prijavitelje će se održavati online od 11.07.2022. do 15.07.2022. ili svakim radnim danom u uredu LAGUR-a Plodovi mora, na adresi Trg Marnjive 23, Kali uz prethodnu najavu. Raspored online radionica objavit će se 01.07.2022. na web stranici LAGUR-a.

Prihvatljivi korisnici: jedinice lokalne samouprave; komunalna poduzeća i trgovačka društva u većinskom vlasništvu JLS-a; subjekti u ribarstvu i organizacije subjekata u ribarstvu; druga mikro, mala i srednja te velika poduzeća; ustanove; udruge.

Rok za podnošenje projektnih prijava počinje teći od 18.07.2022. godine i traje do 02.09.2022. godine.

Rok za plaćanje svih računa je 31.12.2023, a krajnji rok za provedbu projekta završava danom podnošenja konačnog Zahtjeva za isplatu.

Najviša vrijednost potpore po projektu iznosi 113.205,00 HRK.

  • Prihvatljive aktivnosti unutar podmjere 1.1. Aktivnosti vezane uz kontrolu i očuvanje podmorja i maritimne baštine:

1.1.1. Izrada studija (ekoloških, znanstvenih), analiza i istraživanja podmorja te ostale aktivnosti vezane uz utjecaj ribarstva i marikulture na morski okoliš, kontrolu i očuvanje podmorja i maritimne baštine (analiza i istraživanja podmorja, mjerenje temperature mora i saliniteta, promatranje morskih struja i vremenskih promjena i sl.)

1.1.2. Poticanje unapređenja nadzora nad ishranom ribe u uzgajalištima i prevencije bolesti riba i školjkaša

1.1.3. Provedba ekoloških akcija

  • Prihvatljive aktivnosti unutar podmjere 1.2. Zbrinjavanje i pročišćavanje otpadnih industrijskih voda i ribljeg otpada u pogonima za uzgoj i/ili preradu ribe i proizvoda ribarstva i akvakulture:

1.2.1. Kupnja, izgradnja i/ili uređenje uređaja za kontrolu i očuvanje podmorja,   zbrinjavanje i pročišćavanje otpadnih industrijskih voda u pogonima za uzgoj i/ili preradu ribe i proizvoda ribarstva i akvakulture

1.2.2. Poticanje ulaganja u adekvatno zbrinjavanje i procesuiranje ribljeg otpada iz uzgajališta

 

IZMJENA NATJEČAJA

  • M1: Na sjednici Skupštine LAGUR-a održanoj 26.10.2023. godine donesena je 1. izmjena predmetnog Natječaja kojom je promijenjen, odnosno definiran krajnji rok za podnošenje končanog Zahtjeva za isplatu na 30.01.2024. godine. Mijenjaju se čl. 4 st. (3) i čl. 26 st. (10).

Promjene stupaju na snagu od dana donošenja Odluke, 26.10.2023.