LRSR 2014. -2020.

Lokalna razvojna strategija u ribarstvu 2014.-2020.

Preuzmite pdf dokument

LRSR- pročišćeni tekst – MJERE

Preuzmite pdf dokument