LAGUR Plodovi mora

LAGUR – Lokalna akcijska grupa u ribarstvu (eng. FLAG – Fisheries local action group) osnivaju se na incijativu Europske unije kako bi na određenim ribarstvenim područjima pokušale riješiti gospodarskie, društvene i ekološke posljedice osiromašenja zaliha ribe. Njezina svrha je omogućiti ribarskim zajednicama da stvore nove i održive izvore prihoda te da poboljšaju kvalitetu života zajednice. To omogućuje osnaživanjem lokalnog stanovništva, onih koji najbolje razumiju probleme i težnje ribarskih zajednica – nudeći im sredstva za provedbu i financijska sredstva za razvoj i prilagodbu rješenja njihovim stvarnim potrebama.

„Plodovi mora“ osnovana je kako bi preuzela kontrolu nad budućnošću svog područja te dala potporu integriranom lokalnom razvoju jedinica lokalne samouprave utemeljenoj na lokalnoj razvojnoj strategiji u ribarstvu, prilagođenoj lokalnoj situaciji. Njezin plan i provedba trebali bi biti decentraliziraniji, a prednost se daje koordiniranju od strane partnerstva lokalnih sudionika iz javnog i privatnog sektora te lokalne zajednice, koji zajedno čine LAGUR. LAGUR bi trebao djelovati kroz provedbu integriranih i održivih razvojnih strategija, djelovanjem u skladu s načelima LEADER programa i CLLD smjernicama uz poseban naglasak na razvoj gospodarstva, ribarstva, samoodrživosti lokalnih zajednica, jačanja kapaciteta lokalnih dionika te međunarodne suradnje.

LAGUR „Plodovi mora“ osnovana je 4. veljače 2016. u svrhu identifikacije i  provedbe Lokalne razvojne strategije u ribarstvu (LRSR) sa željom da se poduzmu zajedničke aktivnosti koje će rezultirati prikupljanjem sredstava i njihovom pravilnom raspodjelom u svrhu unaprjeđenja kvalitete života na području LAGUR-a. Osim toga, glavni dionici u ribarstvu i akvakulturi na ribarstvenom području LAGUR-a, koji su ujedno i članovi-osnivači, imali su jaku želju doprinijeti zaštiti i poboljšanju kvalitete ribljih proizvoda putem jedinstvenog znanja, kulture i tradicije; potaknuti razvitak akvakulture te osigurati protok informacija i transfera znanja za napredak u razvoju ribarskog gospodarstva i stvaranja sinergije te umrežavanja među dionicima kojima je u interesu doprinijeti razvoju ribarskog gospodarstva.

Dugoročni cilj:  Povećanje zaposlenosti i teritorijalne kohezije putem promicanja gospodarskog rasta, društvene uključenosti, stvaranja radnih mjesta i pružanja podrške pri zapošljavanju i mobilnosti radne snage u obalnim i kontinentalnim zajednicama koje ovise o ribolovu i akvakulturi, uključujući diversifikaciju aktivnosti u ribarstvu te prema ostalim sektorima pomorskog gospodarstva.

 

Vodič za pokretanje Lokalnih akcijskih grupa u ribarstvu