Lokalna razvojna strategija u ribarstvu

LRSR predstavlja usklađen skup projekata/operacija čija je svrha ostvarivanje lokalnih ciljeva i  potreba, koje doprinose ostvarivanju ciljeva i prioriteta Europske unije za pametan, održiv i uključiv razvoj.

Ciljevi provedbe lokalnog razvoja ribarstva su:

  1. Davanje više vrijednosti aktivnostima vezanim uz ribarstvo te diversifikacija u druge vezane sektore kako bi se povećale mogućnosti prihoda i zapošljavanja.
  2. Omogućavanje kolektivnog i strateškog razmišljanja u ribarskim zajednicama kako bi same oblikovale svoju ekonomsku budućnost.
  3. Povećanje sudjelovanja sektora ribarstva i akvakulture u upravljanju i donošenju odluka u procesu lokalnog strateškog planiranja te jačanje sinergije i smanjenje mogućih sukoba interesa u ribarstvenim područjima.
  4. Promicanje društvene kohezije u obalnim i otočnim zajednicama.
  5. Jačanje svijesti o zaštiti okoliša i prirode i očuvanju bioraznolikosti u ribarskim zajednicama kako bi se uključile u zaštitu resursa i time povećala otpornost i smanjila ranjivost.
  6. Uspostava odgovarajućih mehanizama za maksimalizaciju komplementarnosti i sinergije s drugim EU fondovima.
  7. Pružanje platforme za razmjenu najboljih praksi i iskustava u okviru EUSAIR-a prekogranične suradnje (EUSAIR, odnosno EU Strategija za Jadransko-jonsku regiju čiji je cilj promicanje održivog gospodarstva i socijalnog blagostanja na jadransko-jonskom području).

(Izvor: UPRAVA RIBARSTVA  E-novine  lipanj 2015. br.2.)