LAGUR-i (eng. Fisheries Local Action Groups, FLAG) oblikuju i provode strategiju lokalnog razvoja koji predvodi zajednica te su odgovorni za njezinu provedbu. Postizanje ciljeva provodi se potporom lokalnog razvoja pod vodstvom zajednice, pristupom “odozdo prema gore” (eng. “bottom-up”) u okviru lokalnih inicijativa, odnosno partnerstva sastavljenih od predstavnika gospodarskog, civilnog i javnog sektora čime se odražava lokalna zajednica u cilju izrade i provedbe tzv. lokalnih razvojnih strategija u ribarstvu (LRSR).